lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

 

Disputation

9 December kl 09:15

Tobias Hey försvarar sin avhandling med titeln:

"Municipal wastewater treatment by microsieving, microfiltration and forward osmosis - Concepts and potentials"

Disputationen äger rum den 9/12, LTH, Designcentrum, IKDC: Stora hörsalen, kl 09.15

Falkultetsopponent är  Frank Rogalla, FCC Aqualia, Madrid, Spain.

Alla är hjärtligt välkomna!

/Karin Jönsson

Lokal: IKDC:Stora hörsalen

Karin Jönsson

Redovisning av examensarbete

13 December kl 13:00 - 14:00

Signe Noresson redovisar sitt examensarbete:

Reningsgrad och dimensionering av rotzonsanläggningar för enskilda avlopp

Välkomna!

Lokal: Biblioteket -1

Michael Cimbritz

Senaste publikationer

M. Sun, G. Lidén, M. Sandahl, C. Turner:
Ultra-high performance supercritical fluid chromatography of lignin-derived phenols from alkaline cupric oxide oxidation
Journal of Separation Science, Vol. 39, No. 16, pp. 3123-3129, John Wiley & Sons, 2016.
L. Gumaelius, M. Almqvist, A. Arnadottir, A. Axelsson, J. Conejero, J. Garcia-Sabater, L. Klitgaard, C. Kozma, J. Maheut, J. Marin-Garcia, H. Mickos, P. Nilsson, A. Norén, M. Pinho-Lopes, M. Prenzel, J. Ray, T. Roxå, M. Voss:
Outreach initiatives operated by universities for increasing interest in science and technology
European Journal of Engineering Education, Vol. 41, No. 6, pp. 589-622, Taylor & Francis, 2016.
D. Ali, M. Gadalla, O. Abdelaziz, C. Hulteberg, F. Ashour:
Co-gasification of coal and biomass wastes in an entrained flow gasifier: Modelling, simulation and integration opportunities
Journal of Natural Gas Science and Engineering, Vol. 37, pp. 126-137, Elsevier, 2017.
Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2016-12-10 03:55 ( )