lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

 

Research seminar

3 September kl 14:00 - 15:00

Forskningsseminarium med Michael Cimbritz. Seminariet hålls på svenska.

Lokal: Biblioteket -1

Helena Svensson

22 June Nytt projekt inom processoptimering

Institutionen för kemiteknik har fått ett 3-årigt projektanslag på 5 Mkr för Produktionsoptimering av komplexa och dynamiska processer från VINNOVA. Projektet är en del av det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och automation.

Projektet Produktionsoptimering av komplexa och dynamiska processer har fyra parter, frånsett kemiteknik så är det tre företag; Perstorp, Novo Nordisk och Modelon. Projektet kommer att studera statisk optimering av processer med komplexa strukturer och dynamisk optimering av transienta processteg. Utveckling av verktyg för att genomföra detta ingår också i projektet.  Projektet leds av Anders Holmqvist, bitr projektledare, och Bernt Nilsson, projektledare.

Bernt Nilsson

Senaste publikationer

S. Stenström, L. Nilsson:
Predicting water removal during vacuum dewatering from fundamental fibre property data
Nordic Pulp & Paper Research Journal, 30(2) 265-271, 2015.
O. Johnsson, J. Andersson, G. Lidén, C. Johnsson, T. Hägglund:
Modelling of the oxygen level response to feed rate perturbations in an industrial scale fermentation process
Process Biochemistry, 50(4) 507-516, 2015.