lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

 

Presentation av examensarbete

24 August kl 14:00

Onsdagen den 24 augusti kl. 14.00 redovisar Naima Forså & Caroline Ingvar-Nilsson sitt examensarbete Evaluation of Extended Aeration Systems for Nutrient Removal - An investigation of wastewater treatment plants in Skudai, Johor Bahru area, Malaysia. Plats: Biblioteket på Inst. för Kemiteknik, våning -1, LTH. Handledare: Karin Jönsson (LTH) och Azmi Ariz och Zaiton Majid (UTM), Examinator: Åsa Davidsson.

VÄLKOMNA!

Karin Jönsson

1 June Roland Wimmerstedt 1938-2016

Roland Wimmerstedt har avlidit efter en kortare tids sjukdom.

Roland Wimmerstedt avlade sina grund- och forskarexamina på Chalmers och efter det arbetade han under 6 år med strömningstekniska och termodynamiska beräkningar på ABB-Stal och AB Carl Munters. Från 1974 var han biträdande professor vid Kemisk Apparatteknik på LTH och från 1980 fram till sin pensionering 2003 professor i detta ämne med inriktning mot strömningsteknik och termodynamik.

Hans forskning var bl.a. inriktad på industriell energianvändning, direkta och indirekta värmepumpar, processintegration, torkteknik absorptionsprocesser och membranprocesser. Under sin tid som forskare handledde han ca 25 forskarstuderande till doktors- och licentiatexamen.

Engagemanget var även stort i grundutbildningen i kurser som Industriell energianvändning, projekteringskursen och i ett stort antal examensarbeten. Ett återkommande tema var förståelse av de industriella processernas egenskaper. Han var vidare mycket drivande i arbetet med GRUNKA som syftade till att förnya grundutbildningen, han har haft ett antal uppdrag inom LTH:s organisation för grundutbildningen och varit en uppskattad inspektor för teknologkåren.

Bland övriga insatser kan nämnas att Roland var mycket engagerad i LTH:s ledning vid tiden för Kårhusets tillkomst där han framgångsrikt hjälpte teknologerna att få fram industridonationer för att kunna realisera Kårhuset. Han erhöll vidare flera internationella utmärkelser, han har deltagit i Energikommissioner och nämnder på Energimyndigheten, agerat sakkunnig för forskningsansökningar i EU-program och blivit invald i IVA.

Stig Stenström

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2016-06-26 06:25 ( )