Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Välkommen till kemiteknik

Verksamheten vid institutionen är miljörelaterad, syftande till ett uthålligt samhälle.