Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

 

Presentation av examensarbeten

27 October kl 09:30 - 12:00

Presentation av tre examensarbeten:
9:30 Sofia Henryson, "Statistiska metoder av spektralanalys för kvantisering av elueringsprofiler"
10:15 Andreas Nygren, "CFD-simulering av bubbelkolonn". Arbetet utfört vid Delft University.
11:00 Hjalmar Risinger, "Dynamic simulation and analysis of upsts in high pressure hydroprocessing". Arbetet utfört vid Haldor Topsoe.
(preliminära titlar)

Lokal: KET bibliotek -1

Bernt Nilsson

Licentiatseminarium

30 October kl 10:30

Janne Väänänen presenterar sin licentiatavhandling

Applying coagulation, flocculation and disc filtration in tertiary treatment

Opponent: Bengt Hansen, Kemira AB, Examinator: Ann-Sofi Jönsson, inst för kemiteknik

Uppsatsen finns tillgänglig genom handledaren, professor Jes la Cour Jansen, vid inst för kemiteknik

Lokal: K:G

Mattias Alveteg

8 October "Best Poster Award" till Niklas

Best Poster Award till Niklas vid SPICA

Niklas Andersson fick pris som bästa poster vid 15:e SPICA konferensen i Basel 5-8 okotber 2014. Titel på postern var "A model-based comparison between batch and continuous preparative chromatography in the separation of REE". Ära och en prissumma på 750 Euro. Grattis Niklas!

Bernt Nilsson

Senaste publikationer

H. Svensson, V. Zejnullahu Velasco, C. Hulteberg, H. Karlsson:
Heat of absorption of carbon dioxide in mixtures of 2-amino-2-methyl-1-propanol and organic solvents
International Journal of Greenhouse Gas Control, 30 1-8, 2014.
N. Borg, Y. Brodsky, J. Moscariello, S. Vunnum, G. Vedantham, K. Westerberg, B. Nilsson:
Modeling and robust pooling design of a preparative cation-exchange chromatography step for purification of monoclonal antibody monomer from aggregates.
Journal of chromatography. A, 1359 170-181, 2014.
F. Nilsson, M. Hagman, A. Mielczarek, P. Nielsen, K. Jönsson:
Application of Ozone in Full-Scale to Reduce Filamentous Bulking Sludge at Oresundsverket WWTP
Ozone-Science & Engineering, 36(3) 238-243, 2014.