lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Joaquín Gomis Fons

Grundutbildning

Deltar i

Forskning

Medverkar i
  • Integrated: Integrerade kontinuerliga nedströmsprocesser för nästa generation av biologiska läkemedel
  • P3: Kontinuerliga nedströmsprocesser inom Kompetenscentrum för Avancerad BioProduktion
Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-02-20 08:34 ( )

Kontakt

Joaquín Gomis Fons
Projektassistent

joaquin.gomis_fons [at] chemeng [dot] lth [dot] se

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1