lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Detta har hänt

15 February Master thesis presentation

Miguel will present his master thesis on ethanol production from second grade raw material

Ola Wallberg

9 February Forskningsseminarium

Helena Svensson

7 February Presentation av examensarbete

Olivia Söderman redovisar sitt examensarbete "Membrane screening to identify optimal properties when separating organic matter from Bolmen water"

Handledare: Ann-Sofi Jönsson (Kemiteknik) och Tobias Persson (Sydvatten). Examinator: Michael Cimbritz (Kemiteknik)

Välkomna!

Michael Cimbritz

27 January Presentation av examensarbete

Simulation, optimization and implemetnation of a twin-column MCSGP process for the purification of Liraglutide
Joaquín Gomis Fons
Arbetet har utförts tillsammans med Novo Nordisk
Handledare: Niklas Andersson, Examinator: Bernt Nilsson

Bernt Nilsson

27 January Presentation av Examensarbete

Ellen Edefell redovisar sitt examensarbete Challenges during start-up of urine nitrification in an MBBR. Handledare: Karin Jönsson (LTH) och David Gustavsson (Sweden Water Research), Examinator: Michael Cimbritz.
VÄLKOMNA!

Karin Jönsson

20 January Presentation av examensarbete

Feasibility study of thermochromic inks for the packaging industry
Martin Bäckman
Arbetet är utfört på Tetra Pak.
Handledare: Niklas Andersson, Examinator: Bernt Nilsson

Bernt Nilsson

20 December PRIS FÖR BÄSTA EXAMENSARBETE

Intresseföreningen för Processäkerhet (IPS) har till delat Oscar Lindén priset för bästa examensarbete 2015/2016.

 

Titel: Industrial Maintenance Performance Analysis Routine - IMPART (A methodology evaluating the risk of human error during maintenance).

 

Handledare: Christian Hulteberg

Hans Karlsson

20 December Seminar

Matthias Nöbel will give a seminar entitled "Characterization of Pseudomonas deceptionensis and Rhodococcus opacus on lignin model compounds" in the Chemical Engineering Library. The seminar summarizes his work in an individual advanced course.

Welcome! 

Gunnar Lidén

16 December Seminar

Samuel Aldous will present his project:

Advanced wastewater treatment: Synthesis of current technologies for the removal of micropollutants, driving motivations and regulatory frameworks

Welcome!

Michael Cimbritz

Michael Cimbritz

13 December Redovisning av examensarbete

Signe Noresson redovisar sitt examensarbete:

Reningsgrad och dimensionering av rotzonsanläggningar för enskilda avlopp

Välkomna!

Michael Cimbritz

9 December Disputation

Tobias Hey försvarar sin avhandling med titeln:

"Municipal wastewater treatment by microsieving, microfiltration and forward osmosis - Concepts and potentials"

Disputationen äger rum den 9/12, LTH, Designcentrum, IKDC: Stora hörsalen, kl 09.15

Falkultetsopponent är  Frank Rogalla, FCC Aqualia, Madrid, Spain.

Alla är hjärtligt välkomna!

/Karin Jönsson

Karin Jönsson

23 November Disputation

Disputation: Pia-Maria Bondesson

Pia-Maria Bondesson försvarar sin avhandling med titeln:

"Evaluation of Pretreatment and Process Configurations for
Combined Ethanol and Biogas Production from Lignocellulosic Biomass"

Disputationen äger rum den 23/11, Kemicentrum, Naturvetarvägen 12, sal K:C kl. 13.15

Falkultetsopponent är professor Jack Saddler, University of British Columbia, Kanada.

Alla är hjärtligt välkomna!

Mats Galbe

10 November Forskningsseminarium

Helena Svensson

19 October Ny doktorandtjänst i separationsteknik


 

Ny doktorandtjänst inom separationsteknik är nu utlyst. Sista ansökningsdag 14/11.

https://lu.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:117883/where:4/

Mattias Alveteg

11 October Redovisning av examensarbete

Nicklas Jönsson och Johan Karstensson redovisar sitt examensarbete med titel"µHDS system for desulfurization of logistic fuels for fuel cell applications".

Handledare: Christian Hulteberg

Hans Karlsson

6 October Forskningsseminarium

Helena Svensson

5 October Provföreläsningar

Provföreläsningar, på engelska, för anställning som professor, för mer detaljer se engelsk version av denna sida
 

8.30-9.15 Mary Laura Lind

9.30-10.15 Frank Lipnizki

Mattias Alveteg

21 September Presentation examensarbete

Hanna Dufvenberg presenterar sitt examensarbete Rening av dagvatten med hjälp av regnbäddar

Handledare: Michael Cimbritz & Karin Vendt (WSP)

Examinator: Karin Jönsson

Välkomna!

Michael Cimbritz

8 September Disputation

Fredrik Nielsen försvarar sin avhandling "Process development for combined pentose and hexose fermentation" i sal K:C. Opponent är Svein-Jarle Horn.

Ola Wallberg

2 September Examensarbetspresentation

Anders Kronander presenterar sitt examensarbete (utfört vid University of New South Wales, Australien).

Arbetet har titeln: "Membrane evaluation and thermal modelling of the vanadium redox flow battery".

Alla som känner sig manade och tycker att detta låter intressant är välkomna.

/Mats Galbe

Mats Galbe

2 September Disputation

Robust Multi-objective Optimization of Rare Earth Element Chromatography
Hans-Kristian Knutson
Opponent: professor Paulo Mota, Universidade Nova de Lisboa, Portugal
Handledare: Anders Holmqvist och Bernt Nilsson

Bernt Nilsson

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2017-02-24 22:36 ( )