lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Detta har hänt

28 June Presentation av kandidatarbete

Development pf process parameters in a biopharmaceutical downstream process for the purification of lysosymes using ultrafiltration and diafiltration.

Alexandra Preuss

Bernt Nilsson

16 June PRESENTATION AV EXAMENSARBETEN

10:15 Mergim Pacolli, Marko Ristovic "Oligomerization of ethylene and ethanol into fuel through heterogeneous catalysis". Presentation in English.
Handledare: Per Tunå
Examinator: Christian Hulteberg
Opponenter: Alfarid Dabas, Marcus Hothar

 

11:15  Lukas Olsson  "Evaluation of an adiabatic pre-reactor concept for methanol oxidation". Presentation in Swedish.
Handledare: Helena Svensson
Biträdande handledare: Robert Häggblad
Examinator: Christian Hulteberg

 

13:15 Marcus Hothar "Modeling and simulation of chemical reactors cooled by thermosyphones". Presentation in English.
Handledare: Hans T. Karlsson
Examinator: Christian Hulteberg
Opponenter: Mergim Pacolli, Marko Ristovic

Hans Karlsson

15 June Ex-jobbsredovisning

Idag har vi redovisning av ett antal ex-jobb:

  • 09:15 Louise Hagman som presenterar: Impact of Parameters on Fuel Level Indication
  • 10:30 Ajsa Hodzic och Desirée Karlsson presenterar: From Fertilizer to Bioethanol - A Fermentation Study on Animal Bedding
  • 11:15 Erik Nordin och Jacob Lundh Rafstedt presenterar: Evaluation of the drying process at Alufluor AB
  •  
  • Presentationerna äger rum i KC:U med start 09:15.

Välkomna,

Ola Wallberg & Mats Galbe

Mats Galbe

13 June Disputation

Adnan Kadic will defend his PhD thesis entitled "The effects of mixing on the enzymatic hydrolysis of lignocellulosic biomass". Faculty opponent will be Assoc. Prof. Tina Jeoh, University of California, Davis.

Welcome!

Gunnar Lidén

12 June Seminarium

"Understanding limitations in the bioconversion of lignocellulosic biomass to biofuels" - seminar by Assoc. Prof. Tina Jeoh, University of California, Davis.

Welcome!

Gunnar Lidén

12 June Presentation av examensarbete

Martin Gunnarsson presenterar sitt examensarbete "Utbyggnad av processvattenrening med nanofiltrering"
Handledare: Ann-Sofi Jönsson
Bitr. handledare: Martin Kronvall, Dow, Johan Thuvander
Examinator: Mattias Alveteg
Välkomna!

Ann-Sofi Jönsson

9 June FYRA PRESENTATIONER AV EXAMENSARBETEN I VA-TEKNIK

Fredagen den 9 juni presenteras fyra examensarbeten inom VA-teknik:
 
09.00 Vidar Aspelin och Jennifer Ekholm Inhibition of Nitrification in Industrial Wastewater - Identification of Sources. Presentation on English.
Handledare: Karin Jönsson
Examinator: Åsa Davidsson
Plats: KC:P
 
10.30 Christine Thomas A case study of runoff coefficients for urban areas with different drainage systems. Presentation in English.
Handledare: Salar Haghighatafshar
Examinator: Karin Jönsson
Plats KC:P
 
13.00 Simon Gidstedt Production of volatile fatty acids by hydrolyzing sludge from Sjölunda WWTP. Presentation på svenska.
Handledare: David Gustavsson & Karin Jönsson
Examinator: Åsa Davidsson
Plats: Biblioteket på Inst. kemiteknik
 
14.15 Axel Olsson Urine nitrification - A start-up strategy with highly concentrated urine. Presentation in English.
Handledare David Gustavsson & Karin Jönsson
Examinator: Michael Cimbritz
Plats: Biblioteket på Inst. kemiteknik
 
VÄLKOMNA!

Karin Jönsson

8 June Forskningsseminarium

Forskningsseminarium med Meher Sanku.

Helena Svensson

8 June Presentation av examensarbeten

Erna Trokic, "Ultrafiltration of Bleach Plant Effluent from a Sulphite Pulp Mill - Influence of Operating Parameters"
Elin Nilsson, "Ultrafiltration of Bleach Plant Effluent from a Sulphite Pulp Mill - Influence of pH on Fouling"
Handledare: Johan Thuvander
Bitr. handledare: Malin Öberg, Stora Enso Nymölla
Examinator: Ann-Sofi Jönsson
Välkomna!

Ann-Sofi Jönsson

7 June PRESENTATION OF MASTER THESES

09:15 Öyvind Nörregård  "Katalysatorval och beaktande av flerstegsomvandling av glukos till glycerol". Presentation in Swedish.
Handledare: Christian Hulteberg
Biträdande handledare: Jan Brandin
Examinator: Hans T. Karlsson

 

10:15 Linnéa Kollberg  "Hydrogen assisted lignin de-polymerization with pulp mill catalysts". Presentation in English.
Opponent: Martin Sundin
Handledare: Christian Hulteberg
Biträdande handledare: Josefina Jernberg
Examinator: Hans T. Karlsson

 

11:15  Martin Sundin  "De-polymerization and purification of lignin using a combined SLRP/ALPHA mehtod for production of lignin oil in the SunCarbon process". Presentation in English.
Opponent: Linnéa Kollberg
Handledare: Per Tunå
Biträdande handledare: Anders Arkell
Examinator: Christian Hulteberg

Hans Karlsson

29 May PRESENTATION OF MASTER THESIS

Matthias Nöbel will present his Master thesis work entitled "Cultivation of different bacterial spp. on lignin"

Krithika Ravi

28 April Presentation av examensarbete

Claes Nilsson presenterar sitt examensarbete "Preparation and characterization of nanocellulose from wheat bran".
Alla är hjärtligt välkomna!

Ann-Sofi Jönsson

7 April Vetenskapsradion med Hamse och Marinette

Vetenskapsradion med Hamse och Marinette!

Hamse och Marinette berättar om forskningen kring källsorterande avlopp och implementeringen i Helsingborg i  Vetenskapsradion (ca 17 min in i deras veckomagasin den 7 april)

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=415

Åsa Davidsson

31 March Disputation

Hamse Kjerstadius försvarar sin avhandling med titeln:

"Enhancing anaerobic digestion in urban wastewater management"

Disputationen äger rum den 31/3, LTH, Kemicentrum, KC:B, kl 09.00

Falkultetsopponent är professor Grietje Zeeman, Department of Agrotechnology and Food Sciences, Environmental Technology, Wageningen University

Huvudhandledare: Karin Jönsson

Biträdande handledare: Åsa Davidsson och Jes la Cour Jansen

Välkomna!

Karin Jönsson

29 March Pedagogiska priser

Institutionen för kemiteknik blev belönade med två pedagogiska priser av K-sektionens studenter under Kalibreringsphesten.

 

Årets övningsledare 2017: Hans-Kristian Knutson, tidigare doktorand, nu på Alfa-Laval

Årets lärare 2017: Bernt Nilsson

 

Båda aktiva i kursen Transportprocesser.

Niklas Andersson

27 March Redovisning av examensarbete

Måndagen den 27 mars kl 14.00 redovisar Doaa El-Halabi sitt examensarbete Evaluation of the effect of different COD/N ratios in mainstream nitritation process. Plats: Biblioteket på Inst. för Kemiteknik, våning -1, LTH. Handledare: Karin Jönsson (LTH) och Maria Piculell & Dora Stefansdottir (VWT AnoxKaldnes), Examinator: Michael Cimbritz.
VÄLKOMNA!

Karin Jönsson

10 March Disputation

Janne Väänänen försvarar sin avhandling med titeln:

"Microsieving in municipal waste water treatment - Chemically enhanced primary and tertiary treatment"

Disputationen äger rum den 10/3, LTH, Kemicentrum, KC:C, kl 09.15

Falkultetsopponent är Arjen van Niuewenhuijzen, Witteveen+Bos Consulting Engineers, Deventer, Nederländerna

Huvudhandledare: Karin Jönsson

Biträdande handledare: Jes la Cour Jansen, Michael Cimbritz och Carles Pellicer-Nacher (Veolia Water Technologies AB - Hydrotech)

Välkomna!

Michael Cimbritz

9 March Seminarium: Partikelfritt - framtidens melodi?

Vi lär oss mer om partikelavskiljning och diskuterar framtidens avloppsvattenrening.

  • Advances in Particle Separation and Waste2Value concepts in Wastewater Treatment ? Arjen van Nieuwenhuijzen, Witteveen+Bos Consulting Engineers, Deventer, the Netherlands
  • Municipal wastewater treatment by microsieving, microfiltration and forward osmosis : Concepts and potentials ? Tobias Hey, VA SYD
  • Effluent polishing with membrane treatment (UF) and GAC-filtration ? Regine Ullman, Kalmar Vatten

Dagen efter, den 10:e mars, finns det möjlighet att lära sig ännu mer om partikelavskiljning då Janne Väänänen disputerar med Arjen van Nieuwenhuijzen som opponent. Seminariet är kostnadsfritt men vi vill att ni anmäler ert deltagande senast fredagen den 3:e mars. Skicka ett mejl till michael.cimbritz@chemeng.lth.se

Välkomna!

Michael Cimbritz

27 February Presentation av examensarbete

Linnea Andersson presenterar sitt examensarbete med titeln: Wastewater from a biodiesel plant: characterization of streams and suggestions for treatment options

Åsa Davidsson

15 February Master thesis presentation

Miguel will present his master thesis on ethanol production from second grade raw material

Ola Wallberg

9 February Forskningsseminarium

Helena Svensson

7 February Presentation av examensarbete

Olivia Söderman redovisar sitt examensarbete "Membrane screening to identify optimal properties when separating organic matter from Bolmen water"

Handledare: Ann-Sofi Jönsson (Kemiteknik) och Tobias Persson (Sydvatten). Examinator: Michael Cimbritz (Kemiteknik)

Välkomna!

Michael Cimbritz

20 December PRIS FÖR BÄSTA EXAMENSARBETE

Intresseföreningen för Processäkerhet (IPS) har till delat Oscar Lindén priset för bästa examensarbete 2015/2016.

 

Titel: Industrial Maintenance Performance Analysis Routine - IMPART (A methodology evaluating the risk of human error during maintenance).

 

Handledare: Christian Hulteberg

Hans Karlsson

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2017-07-27 20:46 ( )