lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Detta har hänt

16 November Forskningsseminarium

Forskningsseminarium med Maja Ekblad.

Helena Svensson

15 November REDOVISNING AV EXAMENSARBETE

Ehsan Shalbaf redovisar sitt examensarbete: Influence of different drying conditions on mechanical and early service life properties of a latex dispersion.

Examinator: Christian Hulteberg

Hans Karlsson

9 November 3rd Lund symposium on Lignocellulose valorisation

3rd Lund Symposium on lignocellulose valorisation - Agricultural biomass in the bioeconomy  takes place Nov 9 to Nov 10. Deadline for registration is Oct. 29. 

See further info on: http://www.lth.se/lubirc/3rd-lund-symposium-on/

 

Gunnar Lidén

6 November Halvtisseminarium

Den 6 november 2017 kl 09.00-10.00 håller Salar Haghighatafshar halvtidsseminarium i KC:M på LTH, Lund. Titeln är Mesoscopic-scale evaluation of sustainable drainage systems. Professor Magnus Larson från TVRL, LTH och Stina Hall från VA SYD är bedömare.

Presentationen hålls på engelska men diskussionerna kan vara på svenska. Anmäl dig till seminariet här.

Varmt välkomna!

Salar Haghighatafshar

6 October Midterm seminar

Krithika Ravi will present her midterm seminar entitled Biological conversion of lignin model compounds by bacterial species. The assigned reviewers are Magnus Carlquist, Applied Microbiology and Krisztina Kovacs, Chemical Engineering.

Most welcome!

Gunnar Lidén

20 September Ex-jobbspresentation

Hanna Jovanovic presenterar idag sitt ex-jobb med titeln:

The effects of co-pretreatment of spruce and poplar on enzymatic hydrolysis for ethanol production.

Alla är som vanligt mycket välkomna!

 

Mats Galbe

28 August Examensarbetare

Martin Skyvell är ny examensarbetare vid institutionen. Han kommer att jobba inom ligninprojektet och sitter i samma rum som Krithika på vån. +1. 

Gunnar Lidén

16 August Summer course on lignin

A short summer course on lignin is arranged at Lund university August 16-18. Registration before June 30.

See information here:

 http://www.lignin.lu.se/fileadmin/kilu/CAS/GTG_pdf_files/201705523_2nd_announcement_revised_program.pdf

Gunnar Lidén

16 August EXJOBBSPRESENTATION

Alafarid Dabas presenterar sitt examensarbnete "En undersökning av effektivitet mellan en gammal och en ny avluftningsmaskin på Akzo Nobel i Malmö." Presentationen sker på svenska.

Handledare: Christian Hulteberg
Examinator: Hans T. Karlsson

Hans Karlsson

28 June Presentation av kandidatarbete

Development pf process parameters in a biopharmaceutical downstream process for the purification of lysosymes using ultrafiltration and diafiltration.

Alexandra Preuss

Bernt Nilsson

16 June PRESENTATION AV EXAMENSARBETEN

10:15 Mergim Pacolli, Marko Ristovic "Oligomerization of ethylene and ethanol into fuel through heterogeneous catalysis". Presentation in English.
Handledare: Per Tunå
Examinator: Christian Hulteberg
Opponenter: Alfarid Dabas, Marcus Hothar

 

11:15  Lukas Olsson  "Evaluation of an adiabatic pre-reactor concept for methanol oxidation". Presentation in Swedish.
Handledare: Helena Svensson
Biträdande handledare: Robert Häggblad
Examinator: Christian Hulteberg

 

13:15 Marcus Hothar "Modeling and simulation of chemical reactors cooled by thermosyphones". Presentation in English.
Handledare: Hans T. Karlsson
Examinator: Christian Hulteberg
Opponenter: Mergim Pacolli, Marko Ristovic

Hans Karlsson

15 June Ex-jobbsredovisning

Idag har vi redovisning av ett antal ex-jobb:

  • 09:15 Louise Hagman som presenterar: Impact of Parameters on Fuel Level Indication
  • 10:30 Ajsa Hodzic och Desirée Karlsson presenterar: From Fertilizer to Bioethanol - A Fermentation Study on Animal Bedding
  • 11:15 Erik Nordin och Jacob Lundh Rafstedt presenterar: Evaluation of the drying process at Alufluor AB
  •  
  • Presentationerna äger rum i KC:U med start 09:15.

Välkomna,

Ola Wallberg & Mats Galbe

Mats Galbe

13 June Disputation

Adnan Kadic will defend his PhD thesis entitled "The effects of mixing on the enzymatic hydrolysis of lignocellulosic biomass". Faculty opponent will be Assoc. Prof. Tina Jeoh, University of California, Davis.

Welcome!

Gunnar Lidén

12 June Seminarium

"Understanding limitations in the bioconversion of lignocellulosic biomass to biofuels" - seminar by Assoc. Prof. Tina Jeoh, University of California, Davis.

Welcome!

Gunnar Lidén

12 June Presentation av examensarbete

Martin Gunnarsson presenterar sitt examensarbete "Utbyggnad av processvattenrening med nanofiltrering"
Handledare: Ann-Sofi Jönsson
Bitr. handledare: Martin Kronvall, Dow, Johan Thuvander
Examinator: Mattias Alveteg
Välkomna!

Ann-Sofi Jönsson

9 June FYRA PRESENTATIONER AV EXAMENSARBETEN I VA-TEKNIK

Fredagen den 9 juni presenteras fyra examensarbeten inom VA-teknik:
 
09.00 Vidar Aspelin och Jennifer Ekholm Inhibition of Nitrification in Industrial Wastewater - Identification of Sources. Presentation on English.
Handledare: Karin Jönsson
Examinator: Åsa Davidsson
Plats: KC:P
 
10.30 Christine Thomas A case study of runoff coefficients for urban areas with different drainage systems. Presentation in English.
Handledare: Salar Haghighatafshar
Examinator: Karin Jönsson
Plats KC:P
 
13.00 Simon Gidstedt Production of volatile fatty acids by hydrolyzing sludge from Sjölunda WWTP. Presentation på svenska.
Handledare: David Gustavsson & Karin Jönsson
Examinator: Åsa Davidsson
Plats: Biblioteket på Inst. kemiteknik
 
14.15 Axel Olsson Urine nitrification - A start-up strategy with highly concentrated urine. Presentation in English.
Handledare David Gustavsson & Karin Jönsson
Examinator: Michael Cimbritz
Plats: Biblioteket på Inst. kemiteknik
 
VÄLKOMNA!

Karin Jönsson

8 June Forskningsseminarium

Forskningsseminarium med Meher Sanku.

Helena Svensson

8 June Presentation av examensarbeten

Erna Trokic, "Ultrafiltration of Bleach Plant Effluent from a Sulphite Pulp Mill - Influence of Operating Parameters"
Elin Nilsson, "Ultrafiltration of Bleach Plant Effluent from a Sulphite Pulp Mill - Influence of pH on Fouling"
Handledare: Johan Thuvander
Bitr. handledare: Malin Öberg, Stora Enso Nymölla
Examinator: Ann-Sofi Jönsson
Välkomna!

Ann-Sofi Jönsson

7 June PRESENTATION OF MASTER THESES

09:15 Öyvind Nörregård  "Katalysatorval och beaktande av flerstegsomvandling av glukos till glycerol". Presentation in Swedish.
Handledare: Christian Hulteberg
Biträdande handledare: Jan Brandin
Examinator: Hans T. Karlsson

 

10:15 Linnéa Kollberg  "Hydrogen assisted lignin de-polymerization with pulp mill catalysts". Presentation in English.
Opponent: Martin Sundin
Handledare: Christian Hulteberg
Biträdande handledare: Josefina Jernberg
Examinator: Hans T. Karlsson

 

11:15  Martin Sundin  "De-polymerization and purification of lignin using a combined SLRP/ALPHA mehtod for production of lignin oil in the SunCarbon process". Presentation in English.
Opponent: Linnéa Kollberg
Handledare: Per Tunå
Biträdande handledare: Anders Arkell
Examinator: Christian Hulteberg

Hans Karlsson

29 May PRESENTATION OF MASTER THESIS

Matthias Nöbel will present his Master thesis work entitled "Cultivation of different bacterial spp. on lignin"

Krithika Ravi

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2017-11-17 20:06 ( )