lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Detta har hänt

28 April Presentation av examensarbete

Claes Nilsson presenterar sitt examensarbete "Preparation and characterization of nanocellulose from wheat bran".
Alla är hjärtligt välkomna!

Ann-Sofi Jönsson

7 April Vetenskapsradion med Hamse och Marinette

Vetenskapsradion med Hamse och Marinette!

Hamse och Marinette berättar om forskningen kring källsorterande avlopp och implementeringen i Helsingborg i  Vetenskapsradion (ca 17 min in i deras veckomagasin den 7 april)

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=415

Åsa Davidsson

31 March Disputation

Hamse Kjerstadius försvarar sin avhandling med titeln:

"Enhancing anaerobic digestion in urban wastewater management"

Disputationen äger rum den 31/3, LTH, Kemicentrum, KC:B, kl 09.00

Falkultetsopponent är professor Grietje Zeeman, Department of Agrotechnology and Food Sciences, Environmental Technology, Wageningen University

Huvudhandledare: Karin Jönsson

Biträdande handledare: Åsa Davidsson och Jes la Cour Jansen

Välkomna!

Karin Jönsson

29 March Pedagogiska priser

Institutionen för kemiteknik blev belönade med två pedagogiska priser av K-sektionens studenter under Kalibreringsphesten.

 

Årets övningsledare 2017: Hans-Kristian Knutson, tidigare doktorand, nu på Alfa-Laval

Årets lärare 2017: Bernt Nilsson

 

Båda aktiva i kursen Transportprocesser.

Niklas Andersson

27 March Redovisning av examensarbete

Måndagen den 27 mars kl 14.00 redovisar Doaa El-Halabi sitt examensarbete Evaluation of the effect of different COD/N ratios in mainstream nitritation process. Plats: Biblioteket på Inst. för Kemiteknik, våning -1, LTH. Handledare: Karin Jönsson (LTH) och Maria Piculell & Dora Stefansdottir (VWT AnoxKaldnes), Examinator: Michael Cimbritz.
VÄLKOMNA!

Karin Jönsson

10 March Disputation

Janne Väänänen försvarar sin avhandling med titeln:

"Microsieving in municipal waste water treatment - Chemically enhanced primary and tertiary treatment"

Disputationen äger rum den 10/3, LTH, Kemicentrum, KC:C, kl 09.15

Falkultetsopponent är Arjen van Niuewenhuijzen, Witteveen+Bos Consulting Engineers, Deventer, Nederländerna

Huvudhandledare: Karin Jönsson

Biträdande handledare: Jes la Cour Jansen, Michael Cimbritz och Carles Pellicer-Nacher (Veolia Water Technologies AB - Hydrotech)

Välkomna!

Michael Cimbritz

9 March Seminarium: Partikelfritt - framtidens melodi?

Vi lär oss mer om partikelavskiljning och diskuterar framtidens avloppsvattenrening.

  • Advances in Particle Separation and Waste2Value concepts in Wastewater Treatment ? Arjen van Nieuwenhuijzen, Witteveen+Bos Consulting Engineers, Deventer, the Netherlands
  • Municipal wastewater treatment by microsieving, microfiltration and forward osmosis : Concepts and potentials ? Tobias Hey, VA SYD
  • Effluent polishing with membrane treatment (UF) and GAC-filtration ? Regine Ullman, Kalmar Vatten

Dagen efter, den 10:e mars, finns det möjlighet att lära sig ännu mer om partikelavskiljning då Janne Väänänen disputerar med Arjen van Nieuwenhuijzen som opponent. Seminariet är kostnadsfritt men vi vill att ni anmäler ert deltagande senast fredagen den 3:e mars. Skicka ett mejl till michael.cimbritz@chemeng.lth.se

Välkomna!

Michael Cimbritz

27 February Presentation av examensarbete

Linnea Andersson presenterar sitt examensarbete med titeln: Wastewater from a biodiesel plant: characterization of streams and suggestions for treatment options

Åsa Davidsson

15 February Master thesis presentation

Miguel will present his master thesis on ethanol production from second grade raw material

Ola Wallberg

9 February Forskningsseminarium

Helena Svensson

7 February Presentation av examensarbete

Olivia Söderman redovisar sitt examensarbete "Membrane screening to identify optimal properties when separating organic matter from Bolmen water"

Handledare: Ann-Sofi Jönsson (Kemiteknik) och Tobias Persson (Sydvatten). Examinator: Michael Cimbritz (Kemiteknik)

Välkomna!

Michael Cimbritz

27 January Presentation av Examensarbete

Ellen Edefell redovisar sitt examensarbete Challenges during start-up of urine nitrification in an MBBR. Handledare: Karin Jönsson (LTH) och David Gustavsson (Sweden Water Research), Examinator: Michael Cimbritz.
VÄLKOMNA!

Karin Jönsson

27 January Presentation av examensarbete

Simulation, optimization and implemetnation of a twin-column MCSGP process for the purification of Liraglutide
Joaquín Gomis Fons
Arbetet har utförts tillsammans med Novo Nordisk
Handledare: Niklas Andersson, Examinator: Bernt Nilsson

Bernt Nilsson

20 January Presentation av examensarbete

Feasibility study of thermochromic inks for the packaging industry
Martin Bäckman
Arbetet är utfört på Tetra Pak.
Handledare: Niklas Andersson, Examinator: Bernt Nilsson

Bernt Nilsson

20 December Seminar

Matthias Nöbel will give a seminar entitled "Characterization of Pseudomonas deceptionensis and Rhodococcus opacus on lignin model compounds" in the Chemical Engineering Library. The seminar summarizes his work in an individual advanced course.

Welcome! 

Gunnar Lidén

20 December PRIS FÖR BÄSTA EXAMENSARBETE

Intresseföreningen för Processäkerhet (IPS) har till delat Oscar Lindén priset för bästa examensarbete 2015/2016.

 

Titel: Industrial Maintenance Performance Analysis Routine - IMPART (A methodology evaluating the risk of human error during maintenance).

 

Handledare: Christian Hulteberg

Hans Karlsson

16 December Seminar

Samuel Aldous will present his project:

Advanced wastewater treatment: Synthesis of current technologies for the removal of micropollutants, driving motivations and regulatory frameworks

Welcome!

Michael Cimbritz

Michael Cimbritz

13 December Redovisning av examensarbete

Signe Noresson redovisar sitt examensarbete:

Reningsgrad och dimensionering av rotzonsanläggningar för enskilda avlopp

Välkomna!

Michael Cimbritz

9 December Disputation

Tobias Hey försvarar sin avhandling med titeln:

"Municipal wastewater treatment by microsieving, microfiltration and forward osmosis - Concepts and potentials"

Disputationen äger rum den 9/12, LTH, Designcentrum, IKDC: Stora hörsalen, kl 09.15

Falkultetsopponent är  Frank Rogalla, FCC Aqualia, Madrid, Spain.

Alla är hjärtligt välkomna!

/Karin Jönsson

Karin Jönsson

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2017-05-27 06:16 ( )