lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Detta har hänt

12 January Presentation examensarbete

Hanna Kivijärvi presenterar sitt examensarbete med titeln Metal Extraction from Mine Wastewater Sludge - Leaching with ammonia and sulfuric acid.

Välkomna!

Helena Svensson

12 January Disputation

Henrik Almqvist försvarar sin doktorsavhandling "Dicarboxylic acids from xylose, using natural and engineered hosts" i sal K:B. Fakultetsopponent är Prof. Willie Nicol, University of Pretoria, Sydafrika.

Välkomna!

Gunnar Lidén

11 January Seminar

Prof. Willie Nicol, University of Pretoria, South Africa, gives a seminar entitled: Introducing Biochemical Engineering to undergraduates: A novel approach. 

The seminar takes place in Room Bioforum, Building 406, Medicon Village

Most welcome!

Gunnar Lidén

10 January Presentation examensarbete

Sofia Högstrand och Maja Ignell presenterar sitt examensarbete "Möjligheten att kombinera pulveriserat aktivt kol (PAK) och MBBR för avskiljning av organiska mikroföroreningar"

Välkomna!

 

Michael Cimbritz

1 December DISPUTATION

Modeling and Optimization of Reversed-Phase Chromatography - effects of modulators and temperature
Karolina Arkell

Opponent: Abraham Lenhoff, University of Delaware, USA

Bernt Nilsson

17 November Två postdoctjänster utlysta

 

Två två-åriga postdoctjänster har utlysts i dagarna, en med inriktning mot membran och VA-teknik och en mot katalys.

Mer information om tjänsterna och instruktioner för ansökan finns via följande länkar:

Postdoc i Membranteknik för kommunal avloppsreningsteknik

Postdoc i katalys 

Mattias Alveteg

16 November Forskningsseminarium

Forskningsseminarium med Maja Ekblad.

Helena Svensson

15 November REDOVISNING AV EXAMENSARBETE

Ehsan Shalbaf redovisar sitt examensarbete: Influence of different drying conditions on mechanical and early service life properties of a latex dispersion.

Examinator: Christian Hulteberg

Hans Karlsson

9 November 3rd Lund symposium on Lignocellulose valorisation

3rd Lund Symposium on lignocellulose valorisation - Agricultural biomass in the bioeconomy  takes place Nov 9 to Nov 10. Deadline for registration is Oct. 29. 

See further info on: http://www.lth.se/lubirc/3rd-lund-symposium-on/

 

Gunnar Lidén

6 November Halvtisseminarium

Den 6 november 2017 kl 09.00-10.00 håller Salar Haghighatafshar halvtidsseminarium i KC:M på LTH, Lund. Titeln är Mesoscopic-scale evaluation of sustainable drainage systems. Professor Magnus Larson från TVRL, LTH och Stina Hall från VA SYD är bedömare.

Presentationen hålls på engelska men diskussionerna kan vara på svenska. Anmäl dig till seminariet här.

Varmt välkomna!

Salar Haghighatafshar

6 October Midterm seminar

Krithika Ravi will present her midterm seminar entitled Biological conversion of lignin model compounds by bacterial species. The assigned reviewers are Magnus Carlquist, Applied Microbiology and Krisztina Kovacs, Chemical Engineering.

Most welcome!

Gunnar Lidén

20 September Ex-jobbspresentation

Hanna Jovanovic presenterar idag sitt ex-jobb med titeln:

The effects of co-pretreatment of spruce and poplar on enzymatic hydrolysis for ethanol production.

Alla är som vanligt mycket välkomna!

 

Mats Galbe

28 August Examensarbetare

Martin Skyvell är ny examensarbetare vid institutionen. Han kommer att jobba inom ligninprojektet och sitter i samma rum som Krithika på vån. +1. 

Gunnar Lidén

16 August Summer course on lignin

A short summer course on lignin is arranged at Lund university August 16-18. Registration before June 30.

See information here:

 http://www.lignin.lu.se/fileadmin/kilu/CAS/GTG_pdf_files/201705523_2nd_announcement_revised_program.pdf

Gunnar Lidén

16 August EXJOBBSPRESENTATION

Alafarid Dabas presenterar sitt examensarbnete "En undersökning av effektivitet mellan en gammal och en ny avluftningsmaskin på Akzo Nobel i Malmö." Presentationen sker på svenska.

Handledare: Christian Hulteberg
Examinator: Hans T. Karlsson

Hans Karlsson

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-01-17 06:19 ( )