lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Kalendarium

Disputation

31 March kl 09:00 - 12:00

Hamse Kjerstadius försvarar sin avhandling med titeln:

"Enhancing anaerobic digestion in urban wastewater management"

Disputationen äger rum den 31/3, LTH, Kemicentrum, KC:B, kl 09.00

Falkultetsopponent är professor Grietje Zeeman, Department of Agrotechnology and Food Sciences, Environmental Technology, Wageningen University

Huvudhandledare: Karin Jönsson

Biträdande handledare: Åsa Davidsson och Jes la Cour Jansen

Välkomna!

Lokal: KC:B

Karin Jönsson

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2017-03-28 19:49 ( )