lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Kalendarium

Presentation av examensarbete

27 February kl 14:00 - 15:00

Linnea Andersson presenterar sitt examensarbete med titeln: Wastewater from a biodiesel plant: characterization of streams and suggestions for treatment options

Lokal: Biblioteket -1

Åsa Davidsson

Seminarium: Partikelfritt - framtidens melodi?

9 March kl 13:00 - 16:00

Vi lär oss mer om partikelavskiljning och diskuterar framtidens avloppsvattenrening.

  • Advances in Particle Separation and Waste2Value concepts in Wastewater Treatment ? Arjen van Nieuwenhuijzen, Witteveen+Bos Consulting Engineers, Deventer, the Netherlands
  • Municipal wastewater treatment by microsieving, microfiltration and forward osmosis : Concepts and potentials ? Tobias Hey, VA SYD
  • Effluent polishing with membrane treatment (UF) and GAC-filtration ? Regine Ullman, Kalmar Vatten

Dagen efter, den 10:e mars, finns det möjlighet att lära sig ännu mer om partikelavskiljning då Janne Väänänen disputerar med Arjen van Nieuwenhuijzen som opponent. Seminariet är kostnadsfritt men vi vill att ni anmäler ert deltagande senast fredagen den 3:e mars. Skicka ett mejl till michael.cimbritz@chemeng.lth.se

Välkomna!

Lokal: KC:G

Michael Cimbritz

Disputation

10 March kl 09:15 - 12:00

Janne Väänänen försvarar sin avhandling med titeln:

"Microsieving in municipal waste water treatment - Chemically enhanced primary and tertiary treatment"

Disputationen äger rum den 10/3, LTH, Kemicentrum, KC:C, kl 09.15

Falkultetsopponent är Arjen van Niuewenhuijzen, Witteveen+Bos Consulting Engineers, Deventer, Nederländerna

Huvudhandledare: Karin Jönsson

Biträdande handledare: Jes la Cour Jansen, Michael Cimbritz och Carles Pellicer-Nacher (Veolia Water Technologies AB - Hydrotech)

Välkomna!

Lokal: KC:C

Michael Cimbritz

Disputation

31 March kl 09:00 - 12:00

Hamse Kjerstadius försvarar sin avhandling med titeln:

"Enhancing anaerobic digestion in urban wastewater management"

Disputationen äger rum den 31/3, LTH, Kemicentrum, KC:B, kl 09.00

Falkultetsopponent är professor Grietje Zeeman, Department of Agrotechnology and Food Sciences, Environmental Technology, Wageningen University

Huvudhandledare: Karin Jönsson

Biträdande handledare: Åsa Davidsson och Jes la Cour Jansen

Välkomna!

Lokal: KC:B

Karin Jönsson

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2017-02-24 22:36 ( )