lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Kemikalier från biomassa

Grön kemiteknik

Vid institutionen för kemiteknik pågår sedan flera år tillbaka forskning kring tillverkning av kemikalier från biomassa. Detta arbete drivs framåt av samhällets önskan/behov av att minska användningen av fossila energiprodukter. Oljan används främst för fordonsdrift medan kol och naturgas används vid el- och värmeproduktion, men en betydande del av dessa används också vid produktion av kemikalier. Till skillnad från energisektorn (fordonsbränsle och el-/värmeproduktion) kan inte kemisektorn komma ifrån att använda en kolkälla i sin produktion och en total elektrifiering är därför utesluten.

I forskningen används olika typer av biomassa, främst lignocellulosa från träd, som råvara för framställning av kemikalier. Omvandlingen kan ske med både termokemiska och biokemiska (mikrobiella) processer. Fokus ligger på att förbättra processerna vid framställning av plattformskemikalier, som i sin tur kan användas som utgångsmaterial för en stor mängd olika slutprodukter. Ett exempel är bärnstenssyra, som kan framställas mikrobiellt från socker. Detta ämne används i industrin redan idag, men förutspås få en ökad betydelse i fler värdekedjor om produktionen blir kostnadseffektiv. Ett annat exempel är användning av glycerol och etanol för att syntetisera de idag industriellt helt centrala olefinerna eten och propen, som används för att tillverka våra vanligaste plaster t.ex. polyeten och polypropen.

Membranfiltrering i bioraffinaderier

Procesströmmar i bioraffinaderier är komplexa flerkomponentblandningar. Att separera olika komponenter på ett energieffektivt och miljövänligt sätt är därför en utmaning. Ett IETS Annex har därför bildats med syfte att skapa ett nätverk av membranexperter som tillsammans ska dela erfarenheter och ta fram metoder för att designa energieffektiva membrananläggningar anpassade för bioraffinaderier. Sverige koordinerar arbetet i Annexet.

Projektledare: Ann-Sofi Jönsson
Mer information  (På engelska)

BioREFINE-2G - Utveckling av andra generationens bioraffinaderier ? Produktion av di-karboxylsyror och biopolymerer baserade på dessa

BIOREFINE-2G är ett europeiskt forskningsprojekt med målsättning att demonstrera ett avancerat bioraffinaderikoncept där jäst används som produktionsorganism för di-karboxylsyror från bi-produktströmmar innehållande C5/C6 socker. Karboxylsyrorna skall i sin tur användas för produktion av biopolymerer. Projektet koordineras av DTU, och totalt är 8 olika europeiska partners med i BIOREFINE.

Projektledare: Gunnar Lidén
Mer information  (På engelska)

Isolering av hemicellulosa från sulfitlut

Hemicellulosa från trä löses ut under massakokningen. Hemicellulosorna kan vara antingen oligomera eller monomera. Syftet med detta projekt är att utvinna och rena oligomera hemicellulosor från sulfitlut. Dessa hemicellolosor kommer sedan att användas i ett projekt vid institutionen för biokemi och strukturbiologi för vidare bearbetning till högvärdespolymerer genom enzymatiska processer. Den andra delen av projektet kommer att vara att koncentrera produkten från de enzymatiska processerna.

Projektledare: Ola Wallberg

Hydrotropisk fraktionering av biomassa

Biomassa kan användas för att producera många produkter och mycket av den energi som vi dagligen använder. Till skillnad från fossila källor är biomassa ett mycket mer hetrogent material och någon form av förbehandling eller fraktionering av materialet krävs för att dela upp materialet i beståndsdelarna lignin, cellulosa och hemicellulosa. Till skillnad mot traditionella metoder som massakokning och olika former av hydrolys påverkar en process baserad på hydrotroper (ett slags ?tvättmedel?) genom att lösa ut ligninet utan att bryta ner det vilket leder till att ligninet kan användas i nya och spännande applikationer

Projektledare: Mats Galbe Ola Wallberg

Biologiska processer för högvärdeskemikalier från lignin

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2017-04-26 19:38 ( )