lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

 

Presentation av examensarbete

8 January kl 10:30 - 11:15

At-line Simulation and Parameter Estimation of Chromatography Processes
Johan Olsson

 

Lokal: Marie-Curie

Bernt Nilsson

Halvtidsseminarium

14 January kl 10:00 - 11:00

Halvtidsseminarium

Maja Ekblad presenterar och diskuterar sitt arbete inom avancerad avloppsvattenrening. Granskare är Ann Mattsson från Gryaab och Mikael Scott från Primozone.

Meddela Ann Moen (ann.moen@chemeng.lth.se) om ni tänker komma.

Välkomna!

Michael Cimbritz

 

 

Lokal: M

Michael Cimbritz

Senaste publikationer

S. Haghighatafshar, F. Nilsson, J. Väänänen, M. Hagman, G. Hey, U. Bollmann, K. Bester, K. Jönsson:
Microsieving coupled with O<sub>3</sub> or ClO<sub>2</sub> for treatment and disinfection of combined sewer overflows Mikrofiltrering i kombination med O<sub>3</sub> eller ClO<sub>2</sub> för behandling och desinfektion av bräddvatten
Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research, Vol. 74, No. 3, pp. 123-134, Föreningen Vatten, 2018.
F. Schiller, M. Ilyn, V. Pérez-Dieste, C. Escudero, C. Huck-Iriart, N. Ruiz Del Arbol, B. Hagman, L. Merte, F. Bertram, M. Shipilin, S. Blomberg, J. Gustafson, E. Lundgren, J. Ortega:
Catalytic Oxidation of Carbon Monoxide on a Curved Pd Crystal : Spatial Variation of Active and Poisoning Phases in Stationary Conditions
Journal of the American Chemical Society, Vol. 140, No. 47, pp. 16245-16252, The American Chemical Society, 2018.
J. Thuvander, A.-S. Jönsson:
Influence of air and nitrogen sparging on flux during ultrafiltration of hemicelluloses extracted from wheat bran
Separation and Purification Technology, Vol. 212, pp. 84-88, Elsevier, 2018.
Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-12-18 23:21 ( )