lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Anders Axelsson

Anders Axelsson var rektor för Lunds tekniska högskola, LTH (tekniska fakulteten) vid Lunds universitet under tiden 2008-2014. Sedan 1 januari 2015 är han seniorprofessor vid Institutionen för Kemiteknik vid LTH.

Han är professor i Kemiteknik med inriktning mot processdesign vid LTH, sedan 1998. Han har erfarenhet från verksamhet både i industrin och i akademin. Efter civilingenjörsexamen arbetade han med forskning och utveckling som processingenjör inom gödselmedelsindustrin (Supra AB). Han arbetade därefter på Institutionen för Kemiteknik på LTH där han disputerade 1990 varefter han återvände till industrin som chef för forskning och utveckling inom fosforsyrateknologi vid Norsk Hydro. Efter detta återvände han till Institutionen för Kemiteknik där han blev professor 1998.

Han har varit mycket aktiv inom utbildningen såväl med högskolepedagogisk forskning och utveckling som med aktiv undervisning i huvudsak inom områdena strömningsteknik, transprofenomen, masstransport och partikelteknologi. Han är medlem av LTH:s pedagogiska akademi.

Forskningen skedde inledningsvis inom området bioseparation (främst kromatografisk separation av proteiner) men har under de senaste 15 åren varit koncentrerad mot partikelteknologi och farmaci (matematisk modellering av läkemedel för kontrollerad frisättning). Forskningsutmaningen har hela tiden varit att använda matematisk modellering och simulering för att utveckla nya läkemedelsformuleringar. Forskningen sker i nära samarbete med industrin och med andra farmaceutiska universitetsinstitutioner och han har bl a varit gästprofessor i Paris.

Under de senaste 15 åren har han deltagit i många utvärderingar av utbildningars kvalitet och universitet/högskolors kvalitetssystem nationellt och internationellt, främst i de nordiska länderna. Han har varit styrelsemedlem i internationella organisationer som arbetar med Engineering education: NORDTEK (Association for the Technical universities and faculties in the Nordic countries) and CESAER (Board of directors, Association for Technical universities in Europe).

Examensarbete

Handledare

Publikationer

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:42 ( )

Anders Axelsson

Kontakt

Anders Axelsson
Seniorprofessor

anders.axelsson [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-2223423
Personlig hemsida

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1