lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Ann-Sofi Jönsson

Ann-Sofi Jönsson är Professor vid Institutionen för kemiteknik, Lunds universitet. Hon är handledare i institutionens membrangrupp och föreståndare för Membranportalen vid Lunds universitet. Hon har arbetat med både grundläggande och tillämpade forskningsprojekt. Den grundläggande forskningen har varit fokuserad mot främst två områden: 1) inverkan av driftparametrar på membrans prestanda och 2) fouling i membranprocesser. Tillämpade forskningsprojekt har genomförts i samarbete med membrantillverkare och företag från en mängd olika branscher. Exempel på tillämpade forskningsprojekt är behandling av oljehaltiga avloppsvatten, lakvatten från deponier, spillvatten från biltvättar, rökgasskrubberkondensat, samt membrandestillation, separation av celler från fermenteringslösningar och rengöring av membran. Under de senaste åren har hennes forskning varit fokuserad på separation av biomassakomponenter.

Grundutbildning

Kursansvar för
Deltar i
Examensarbete

Publikationer

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-09-26 07:55 ( )

Ann-Sofi Jönsson

Kontakt

Ann-Sofi Jönsson
Professor

ann-sofi.jonsson [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-2228291
Personlig hemsida

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1