lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Anton Löfgren

Grundutbildning

Deltar i

Forskning

Medverkar i
  • Integrated: Integrerade kontinuerliga nedströmsprocesser för nästa generation av biologiska läkemedel

Publikationer

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:42 ( )

Kontakt

Anton Löfgren
Doktorand

anton.lofgren [at] chemeng [dot] lth [dot] se

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1