lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Bernt Nilsson

Bernt Nilsson är professor vid Institutionen för kemiteknik vid Lunds universitet. Bernt leder en forskargrupp som utnyttjar modellbaserad systemteknik för att studera och lösa processtekniska problem. Exempel på tekniker som utvecklas är processimulering, modellkalibrering, stokastisk analys och optimering. Exempel på tillämpningar som studeras är läkemedelsproduktion med höga kvalitetskrav, produktionsomställningar vid kontinuerliga processer för ökad effektivitet och flexibilitet, separation av sällsynta jordartsmetaller samt produktion vid termiska kraftverk och vattenverk.

Bernt har en lång erfarenhet av undervisning inom Lunds universitet. Han är ETP och tilldelades Lunds studentkårers pedagogiska pris 2012. Bernt ger både en grundkurs och en avancerad fortsättningskurs inom Transportprocesser samt en avancerad fortsättningskurs i Processimulering. Bernt är examinator för ett antal examensarbeten varje år och organiserar ett antal doktorandkurser inom området Modellbaserad processteknik.

Bernt Nilsson är centrumledare för Processindustriellt centrum vid Lunds universitet, PICLU, som är ett formellt nätverk för forskargrupper inom processindustriell produktion. PICLU har ett industriellt nätverk med företag som är aktiva i PICLU:s forskningsprojekt. Speciellt aktivt är forskargruppens samarbete med Novo Nordisk A/S. Bernt är medlem i ledningsgruppen för Processindustriell IT och automation, PiiA, som är ett nationellt Strategiskt innovationsprogram, och är ordförande i PiiA:s forskningsråd.

Grundutbildning

Kursansvar för
Examensarbete

Forskarutbildning

Kursansvar för

Forskning

Projektledare
  • Integrated: Integrerade kontinuerliga nedströmsprocesser för nästa generation av biologiska läkemedel
  • P3: Kontinuerliga nedströmsprocesser inom Kompetenscentrum för Avancerad BioProduktion

Handledare

Publikationer

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:43 ( )

Bernt Nilsson

Kontakt

Bernt Nilsson
Professor

bernt.nilsson [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-2228088

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1