lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Fredric Bauer

har slutat på institutionen

Fredric är doktorand vid Institutionen för Kemiteknik. Han studerade till civilingenjör i Kemiteknik med fysik vid Chalmers Tekniska Högskola 2007-2012 och har varit knuten till LTH sedan 2012. Hans forskning rör villkoren och drivkrafterna för en storskalig omställning av den kemiska industrin.

Fredric undervisar i kursen Kemitekniska processer (KETF20)

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-15 12:31 ( )