lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Gregor Rudolph

Gregor fick en Master of Science i kemiteknik i 2015 från RWTH Aachen universitet, Tyskland. Han specialiserade i Biochemical Engineering och har en bakgrund inom maskinteknik (B.Sc). Hans examensarbete handlade om extraktion av värde föreningar från tomatplantor. Under sin Bachelor studier han tillbringade en termin utomlands vid Hacettepe universitet i Ankara, Turkiet. År 2016 började han arbeta som projektassistent i membran gruppen av Ann-Sofi Jönsson. Sedan januari 2016 är han doktorand vid kemiteknik vid Lunds universitet. Hans huvudsakliga fokus ligger på membranprocesser i bioraffinaderier. Det undersöker han fouling och cleaning av membraner med sofistikerade in situ metoder med syfte att utveckla skräddarsydda cleaning protokoll.

Professor Frank Lipnizki är Gregors huvudhandledare professor Ann-Sofi Jönsson och Universitetslektor Ola Wallberg är hans biträdande handledare.

Publikationer

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:44 ( )

Gregor Rudolph

Kontakt

Gregor Rudolph
Doktorand

gregor.rudolph [at] chemeng [dot] lth [dot] se

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1