lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Guido Zacchi

Guido Zacchi är sedan September 2012 seniorprofessor vid Institutionen för kemiteknik vid Lunds Universitet, men har fortfarande ett flertal åtaganden både inom forskarvärlden och som konsult för olika företag. Han var innan dess, sedan 1989, professor i kemiteknik med inriktning mot bioteknik, och har haft flera uppdrag som forskningsdekanus för kemi och kemiteknik, ledamot i styrelsen för Lunds Tekniska Högskola, avdelningsföreståndare för kemisk apparatteknik och prefekt institutionen för Kemiteknik. Zacchi har mer än 35 års erfarenhet av forskning främst inom biologisk omvandling av biomassa till bränslen och kemikalier med projekt inom bland annat följande områden; produktion av etanol från lignocellulosa-material, produktion av polymerer från förnyelsebara råvaror samt processsimulering. Hans forskargrupp byggde upp och driver fortfarande en nationell processutvecklingsenhet (PUE) i minipilotskala för omvandling av skogs- och jordbruksrester till diverse produkter, främst etanol. PUEn omfattar främst utrustning för fraktionering av biomassa, hydrolys och fermentering samt analys och har använts både för forskning och för uppdrag åt ett stort antal företag och forskningsinstitut. Zacchi har varit handledare för ca 30 doktorander och mer än 60 examensarbeten. Han har publicerat mer än 150 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter med peer review och är upphovsman till fyra patent.

Examensarbete

Handledare

Publikationer

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:41 ( )

Guido Zacchi

Kontakt

Guido Zacchi
Professor emeritus

guido.zacchi [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-2228297
Personlig hemsida

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1