lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Gunnar Lidén

Gunnar Lidén tog sin civilingenjörsexamen i kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg 1985 och senare även sin doktorsexamen vid Chalmers 1993. Han flyttade till Lund 1999 efter att ha fått en tjänst som professor i kemiteknik vid LTH. Hans forskningsintressen är fermentationsteknik och enzymteknik med tillämpning mot lignocellulosa, samt biokemisk reaktionsteknik i vid bemärkelse.

Grundutbildning

Kursansvar för
Examensarbete

Forskning

Projektledare

Publikationer

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:45 ( )

Gunnar Lidén

Kontakt

Gunnar Lidén
Professor

gunnar.liden [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-2220862

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1