lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Helena Svensson

Helena Svensson är biträdande lektor på Institutionen för kemiteknik, vid Lunds universitet. Hennes forskning ligger inom områdena gasrening och termokemiska processer, bl.a. utveckling av ny teknik för energieffektiv absorption av koldioxid och borttagning av tjäror från gaser vid biomassaförgasning. Forskningen bedrivs i nära samarbete med industrin, forskningsinstitut och akademin.

Inom undervisningen arbetar Helena med att belysa de energi- och miljöfrågor som är relevanta för kemisk industri och värmekraftsindustrin, med särskilt fokus på processer som utgår ifrån förnyelsebara råvaror.

Grundutbildning

Kursansvar för
Examensarbete

Handledare

Publikationer

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-15 12:31 ( )

Helena Svensson

Kontakt

Helena Svensson
Biträdande universitetslektor

helena.svensson [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-2229313

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1