lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Henrik Almqvist

Henrik är doktorand vid Institutionen för Kemiteknik. Henriks forskning är knuten till två EU-projekt – BRIGIT och BioREFINE-2G. Båda projekten har som utgångmaterial förbrukad sulfitlut från olika massabruk och syftet är att tillvarata de sockerarter som frigjorts under tillverkningsprocessen. Målet för forskningen är att utveckla biotekniska processer där mikroorganismer använder dessa sockerarter för att producera karboxylsyror.

ORCID 0000-0003-2835-1817

Grundutbildning

Deltar i
Examensarbete

Publikationer

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:40 ( )

Kontakt

Henrik Almqvist
Postdoc

henrik.almqvist [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-2228278

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1