lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Herje Schagerlöf

Grundutbildning

Kursansvar för

Publikationer

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:42 ( )

Kontakt

Herje Schagerlöf
Forskningsingenjör

herje.schagerlof [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-2228274

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1