lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Jes la Cour Jansen

PhD Jes la Cour Jansen är professor i Vattenförsörjnings- och avloppsteknik vid institutionen för kemiteknik vid Lunds universitet och programledare för klustersamarbetet VA-teknik Södra. Han har mer än 35 års erfarenhet av avancerad kommunal och industriell avloppsvattenrening, från universitet, institut, vattentjänstbolag och egen konsultverksamhet. Forskningen var de första åren fokuserad på kväve och fosforavskiljning av kommunalt avlopp samt biologisk rening av avloppsvatten från industrier. Sen har arbetet med slamhantering och reduktion av organiska mikroföroreningar kommit till, parallellt med arbete med att utvärdera system för hantering av stadens organiska avfall. Forskningen sker i tät samverkan med kommuner och företag i branschen och ofta med en väsentlig internationell dimension. Examensarbete

Handledare

Publikationer

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-15 12:30 ( )

Jes la Cour Jansen

Kontakt

Jes la Cour Jansen
Professor emeritus

jes.la_cour_jansen [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-2228999

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1