lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Karolina Arkell

har slutat på institutionen

Karolina Johansson är sedan november 2011 doktorand vid Institutionen för Kemiteknik. Hennes forskning syftar till att utveckla matematiska modeller som beskriver vanliga metoder för rening av läkemedelskomponenter. Inom ramen för ett samarbetsprojekt med det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk utarbetar hon termodynamiskt baserade mekanistiska modeller för kromatografisk separation av proteiner. En viktig aspekt är att hitta en balans mellan teoretiskt korrekta och användarvänliga beskrivningar av adsorptionsmekanismerna. Målet är att utarbeta en modell som relativt enkelt kan kalibreras för olika separationsprocesser baserade på antingen reversed-phasekromatografi (RPC) eller hydrofobisk interaktionskromatografi (HIC). Modellen ska sedan kunna användas som ett verktyg vid design, optimering och robusthetsanalys.

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-07-23 00:26 ( )