lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Mattias Alveteg

Mattias är sedan 2012 prefekt för Institutionen för kemiteknik. Han har en forskningsbakgrund i matematisk modellering av markkemi (eller, som den matematiskt intresserade skulle säga, differential-algebraiska ekvationssystem) där han använde modeller och metoder från kemiteknik för att göra långsiktiga prognoser för vad naturen tål vad gäller utsläpp. Under ett antal år var han ansvarig för programmering av modellerna Safe och Profile (och deras användargränssnitt) och distribuerade dessa modeller till andra forskare. Dessa modeller användes för att ta fram vetenskapligt underlag för internationella förhandlingar om utsläppsbegränsningar, t ex inom FN-konventionen om långväga transport av luftföroreningar (CLRTAP).

I sin undervisning spänner Mattias över ett brett fält, från miljökemi och miljöetik till kemitekniska frågeställningar som masstransport och separationsprocesser men även pedagogiska frågeställningar som lärtrösklar, insocialisering och tyst kunskap.

Från 2006 till 2012 jobbade Mattias deltid vid Genombrottet, LTHs pedagogiska enhet, där han var med och gav pedagogisk kompetensutveckling till lärare vid Lunds universitet. Han har också jobbat med kursutvärderingar som del av ett kvalitetssäkrings- och kavlitetsförbättringssystem och ledde det projekt kring akademisk hederlighet som ledde fram till att Lunds universitet antog riktlinjer kring plagiering och vilseledande plagiering.

Grundutbildning

Kursansvar för
Deltar i
  • Miljövetenskap med miljökemisk profil
Examensarbete

Publikationer

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-15 12:30 ( )

Mattias Alveteg

Kontakt

Mattias Alveteg
Universitetslektor

mattias.alveteg [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-2223627
Personlig hemsida

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1