lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Mats Galbe

Teknologie doktor Mats Galbe är docent och universitetslektor vid Institutionen för kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Han har mer än 25 års erfarenhet inom området för omvandling av lignocellulosahaltiga ämnen till förnybara bränslen och kemikalier från en mängd olika råvaror, såväl svenska som mer exotiska varianter. Han har ägnat sig åt forskning som avser processteg från råvara till slutprodukt, till exempel förbehandling, enzymatisk hydrolys, jäsning och dessutom tekno-ekonomiska simuleringar av tänkbara processer med Aspen Plus. En stor del av forskningen är knuten till den nationella processutvecklingenheten för produktion av etanol (PDU) som sponsras av Energimyndigheten. I PDU:n kan försök i bänkskala utföras, typiskt 10-100 liter och med satsvis eller kontinuerlig ångförbehandling som ett exempel på inledande steg. En annan viktig gren av forskningen är utveckling av nya metoder för separation av de tre större polymerfraktionerna i lignocellulosahaltiga material.

Grundutbildning

Kursansvar för
Deltar i
Examensarbete

Handledare

Publikationer

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-15 12:31 ( )

Mats Galbe

Kontakt

Mats Galbe
Universitetslektor

mats.galbe [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-2228299

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1