lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Michael Cimbritz

Grundutbildning

Kursansvar för
Examensarbete

Forskning

Projektledare

Handledare

Publikationer

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-12-18 23:22 ( )

Michael Cimbritz

Kontakt

Michael Cimbritz
Universitetslektor

michael.cimbritz [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-2228295

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1