lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Mikael Nolin

Grundutbildning

Deltar i
Examensarbete

Forskning

Medverkar i
  • ProOpt: Produktionsoptimering av komplexa och dynamiska processer

Publikationer

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-06-21 20:03 ( )

Kontakt

Mikael Nolin
Doktorand

mikael.nolin [at] chemeng [dot] lth [dot] se

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1