lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Michaël Grimsberg

Jag har undervisat i kemiteknik sedan 1976. Förutom att undervisa så är jag programledare för kemiteknikprogrammet vid LTH.

Under 1980-talet arbetade jag deltid som datorkonsult. Denna erfarenhet har gjort att jag deltar i driften av datorerna på institutionen. Jag har även sedan mitten av 1990 talet utvecklat institutionens webb.

Grundutbildning

Kursansvar för
Deltar i

Publikationer

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:40 ( )

Michaël Grimsberg

Kontakt

Michaël Grimsberg
Universitetsadjunkt

michael.grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-2228276

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1