lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Niklas Andersson

Niklas Andersson är doktor i kemiteknik med inriktning mot beräkningsteknik. Han har tidigare arbetat med modellbaserad simulering, kalibrering och optimering. Forskningen har handlat om parameterestimering av stora system som uppkommer vid modellering av processanläggningar. Ett fokusområde har varit parallella beräkningar där han utvecklat en klusterplattform.

För tillfället arbetar Niklas med modellering av infiltration och vattenrening vid Vombverket samt med processoptimering av pegyleringstekniken som är en viktig del i läkemedelsformulering

Grundutbildning

Kursansvar för
Examensarbete

Forskning

Medverkar i
  • Integrated: Integrerade kontinuerliga nedströmsprocesser för nästa generation av biologiska läkemedel
  • P3: Kontinuerliga nedströmsprocesser inom Kompetenscentrum för Avancerad BioProduktion

Handledare

Publikationer

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:40 ( )

Niklas Andersson

Kontakt

Niklas Andersson
Biträdande universitetslektor

niklas.andersson [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-2228301

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1