lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Omar Abdelaziz

Omar är doktorand vid Institutionen för Kemiteknik, Lunds universitet.Hans forskning fokuserar på depolymerisering av lignin inom ett projekt finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Han utforskar nya vägar för ligninvalorisation.

Grundutbildning

Deltar i

Forskning

Medverkar i

Publikationer

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-15 12:31 ( )

Omar Abdelaziz

Kontakt

Omar Abdelaziz
Doktorand

omar.abdelaziz [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-2229457

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1