lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Per Warfvinge

Per är sedan 1999 professor i kemiteknik. Hans forskning har varit inriktad kring biogeokemiska processer med inriktning mot effekter av försurande luftföroreningar på mark och vatten. Arbetet innefattade främst hydrogeokemisk modellering, men även modellering av markkalkning. Efter disputation 1988 var fokus på att skapa vetenskapligt underlag för politiska beslut om minskade utsläpp av svavel och kväve. Forskningen innefattade många internationella samarbetsprojekt.

Per undervisar civilingenjörsstudenter i miljökemi, tillämpad vattenkemi och process- och reaktorberäkningar med miljötillämpningar.

Sedan 2001 är Per vice-rektor på Lunds Tekniska Högskola. Under 2001-2007 var hans ansvarsområde utbildning, och från 2008 är fokus främst på internationella frågor. Pers arbete med att etablera samarbetsprojekt i Kina har fått nationell uppmärksamhet. Han representerar tillsammans med chefen för LTH:s internationella avdelning LTH inom flera internationella nätverk för utbildningssamarbete, såsom T.I.M.E. Association som är inriktad mot dubbelexamina, Magalhães som avser samarbeten mellan Europa och Sydamerika, samt Global E3 som samlar ett 60-tal universitet varav hälften i Nordamerika. Per har deltagit i flera policyorienterade internationella projekt med syfte att utveckla dubbelexamina mellan europeisk och amerikanska universitet. Per har i sina ledande befattningar arbetat mycket med kvalitetsfrågor, exempelvis som lokalt ansvarig för nationella utvärderingar av program och examina, men även genom att medverka i europeiska arbetsgrupper och genom att driva internationellt samarbete inom utvärdering.

Grundutbildning

Kursansvar för
Deltar i
  • Miljökemi
Examensarbete

Handledare

Publikationer

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:40 ( )

Per Warfvinge

Kontakt

Per Warfvinge
Professor

per.warfvinge [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-2223626
Personlig hemsida

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1