lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Salar Haghighatafshar

Salar har en mastersexamen i vattenresurser från Lunds universitet 2012 med en kandidatbakgrund inom Väg- och Vattenbyggnad. Han har arbetat som forskningsingenjör på VA-teknik/LTH inom olika VA-tekniska forskningsprojekt från 2012 till 2014. Fr.o.m. juni 2014 är han doktorand i VA-teknik vid Lunds tekniska högskola. Han är intresserad av avloppsvattenreningsprocesser med fokus på dagvattenhantering i urbana områden.

Universitetslektor Karin Jönsson (LTH) är Salars huvudhandledare och professor Jes la Cour Jansen (LTH), Maria Roldin (DHI Sverige) och Henrik Aspegren (VA SYD/LTH) är hans biträdande handledare.

Publikationer

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-15 12:30 ( )

Salar Haghighatafshar

Kontakt

Salar Haghighatafshar
Doktorand

salar.haghighatafshar [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-2228998

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1