lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Välkommen till kemiteknik

Verksamheten vid institutionen är miljörelaterad, syftande till ett uthålligt samhälle.

Forskningen baseras på resurseffektiv teknik för hållbar utveckling. Forskningen bedrivs i samarbete med andra nationella och internationella akademiska forskargrupper och företag.

Utbildningen bygger på de kemitekniska grundstenarna reaktionsteknik och enhetsoperationer samt VA-teknik.

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:41 ( )

Ledning

Prefekt:
Mattias Alveteg
prefekt [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-222 36 27

Bitr prefekt:
Ola Wallberg
ola [dot] wallberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-222 46 41

Studierektor grundutb:
Krisztina Kovacs
studierektorforGU [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-222 82 93

Studierektor forskarutb:
Åsa Davidsson
studierektorforFU [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-222 95 97