lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Detta har hänt

2 February DISPUTATION

Filip Nilsson försvarar sin doktorsavhandling "Application of ozone in wastewater treatment - Oxidation of pharmaceuticals and filamentous bulking sludge" i sal KC:A. Fakultetsopponent är PhD Dines Thornberg, Utvecklingschef på BIOFOS, Köpenhamn, Danmark.

Välkomna!

Karin Jönsson

1 February Presentation av examensarbete

Konstruktion och instrumentering av försöksuppställning för processtekniska studier

Presentation och demonstration

Simon Tallvod

Handledare: Niklas Andersson

Bernt Nilsson

25 January Forskningsseminarium

Forskningsseminarium med Fredric Bauer.

Helena Svensson

19 January Midterm seminar


Omar Abdelaziz will present his midterm seminar entitled Depolymerisation and conversion of technical lignin into fuels and chemicals. The assigned reviewers are Prof. Lennart Vamling, Chalmers University of Technology and Prof. Ola Wallberg, Lund University.
 

Christian Hulteberg

19 January Exjobbsredovisning

Johanna Schmidt redovisar sitt examensarbete med titeln "Evaluation and sensitivity analyses of different rainfall-runoff models for green roofs".  

Handledare: Salar Haghighatafshar (LTH) & Maria Roldin (DHI). Examinator: Karin Jönsson.

 

Salar Haghighatafshar

12 January Presentation examensarbete

Hanna Kivijärvi presenterar sitt examensarbete med titeln Metal Extraction from Mine Wastewater Sludge - Leaching with ammonia and sulfuric acid.

Välkomna!

Helena Svensson

12 January Disputation

Henrik Almqvist försvarar sin doktorsavhandling "Dicarboxylic acids from xylose, using natural and engineered hosts" i sal K:B. Fakultetsopponent är Prof. Willie Nicol, University of Pretoria, Sydafrika.

Välkomna!

Gunnar Lidén

11 January Seminar

Prof. Willie Nicol, University of Pretoria, South Africa, gives a seminar entitled: Introducing Biochemical Engineering to undergraduates: A novel approach. 

The seminar takes place in Room Bioforum, Building 406, Medicon Village

Most welcome!

Gunnar Lidén

10 January Presentation examensarbete

Sofia Högstrand och Maja Ignell presenterar sitt examensarbete "Möjligheten att kombinera pulveriserat aktivt kol (PAK) och MBBR för avskiljning av organiska mikroföroreningar"

Välkomna!

 

Michael Cimbritz

1 December DISPUTATION

Modeling and Optimization of Reversed-Phase Chromatography - effects of modulators and temperature
Karolina Arkell

Opponent: Abraham Lenhoff, University of Delaware, USA

Bernt Nilsson

17 November Två postdoctjänster utlysta

 

Två två-åriga postdoctjänster har utlysts i dagarna, en med inriktning mot membran och VA-teknik och en mot katalys.

Mer information om tjänsterna och instruktioner för ansökan finns via följande länkar:

Postdoc i Membranteknik för kommunal avloppsreningsteknik

Postdoc i katalys 

Mattias Alveteg

16 November Forskningsseminarium

Forskningsseminarium med Maja Ekblad.

Helena Svensson

15 November REDOVISNING AV EXAMENSARBETE

Ehsan Shalbaf redovisar sitt examensarbete: Influence of different drying conditions on mechanical and early service life properties of a latex dispersion.

Examinator: Christian Hulteberg

Hans Karlsson

9 November 3rd Lund symposium on Lignocellulose valorisation

3rd Lund Symposium on lignocellulose valorisation - Agricultural biomass in the bioeconomy  takes place Nov 9 to Nov 10. Deadline for registration is Oct. 29. 

See further info on: http://www.lth.se/lubirc/3rd-lund-symposium-on/

 

Gunnar Lidén

6 November Halvtisseminarium

Den 6 november 2017 kl 09.00-10.00 håller Salar Haghighatafshar halvtidsseminarium i KC:M på LTH, Lund. Titeln är Mesoscopic-scale evaluation of sustainable drainage systems. Professor Magnus Larson från TVRL, LTH och Stina Hall från VA SYD är bedömare.

Presentationen hålls på engelska men diskussionerna kan vara på svenska. Anmäl dig till seminariet här.

Varmt välkomna!

Salar Haghighatafshar

6 October Midterm seminar

Krithika Ravi will present her midterm seminar entitled Biological conversion of lignin model compounds by bacterial species. The assigned reviewers are Magnus Carlquist, Applied Microbiology and Krisztina Kovacs, Chemical Engineering.

Most welcome!

Gunnar Lidén

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-03-23 08:14 ( )