lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Detta har hänt

22 May Presentation av examensarbete

Fouling dependency of air in UHT milk processing
Erik Lorin

Arbetet har utförts på Tetra Pak

Bernt Nilsson

17 May Presentation av examensarbete

Torsdagen den 17 maj kl. 10.30 redovisar Amanda Eriksson sitt examensarbete Optimering av Bio-P-processen vid Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad. Plats: Biblioteket på Inst. för Kemiteknik, våning -1, LTH. Handledare: Karin Jönsson (LTH) och Lars-Gunnar Johansson (LBVA). Examinator: Per Falås.
VÄLKOMNA!

Karin Jönsson

16 May Ny på institutionen

 

 

Simon Gidstedt är ny industridoktorand inom VA-teknik. Simon är anställd på Sweden Water Research men med placering på Kemiteknik. Han kommer att arbeta inom Interreg SB projektet "Less is More".

Åsa Davidsson

7 May Erasmus student

We welcome a new Erasmus student, Fabian Mittermeier from TUM, Munich,  to the department. He will work under supervision of Krithika Ravi in the lignin project on floor +1 until the beginning of September.

Gunnar Lidén

7 May Gästforskare

Dr. Lina Abu-Ghunmi from the Water Energy and Environment Center at the University of Jordan will visit the department during 20-25 May.

Åsa Davidsson

4 May Disputation

Open-Loop Optimal Control of Chromatographic Separation Processes
Anton Sellberg

Faculty opponent: prof Yoshiaki Kawajiri, Nagoya University, Japan

Bernt Nilsson

3 May Presentation by Prof. Yoshiaki Kawajiri

 

Prof. Yoshiaki Kawajiri will give a presentation about his research on optimization of complex chemical processes

Professor Kawajiri joined the Georgia Tech faculty in 2008 after completing his Ph.D. study at Carnegie Mellon University and post-doctoral study at the Max Planck Institute for Dynamics of Complex Systems in Magdeburg, Germany as an Alexander von Humboldt Research Fellow. He had previously engaged in research and development of separation processes at Organo Corporation, Japan for four years. Professor Kawajiri's research interests are in the interdisciplinary area of process systems engineering and separation engineering. In particular, his interests include dynamic optimization, control, and parameter estimation techniques applied to novel separation processes.

Maria Messer

12 April Optimization of Process Systems - PhD course

Optimization of Process Systems is PhD course in advanced process engineering,
covering both formulation of process optimization problems and the methods and technique to solve them.
The course is based on five lectures with corresponding computer exercises, which is the basis for examination.

April 12: Introduction to the course and Lecture 1 (nonlinear unconstraint problems)

Preliminary schedule: 26/4, 10/5, 24/5 and 7/6.

 

Contact Bernt.
bernt.nilsson@chemeng.lth.se

Bernt Nilsson

9 April Forskningsseminarium

Forskningsseminarium med Karin Jönsson, Åsa Davidsson, Michael Cimbritz och Henrik Aspegren. "Att införa mer digitala undervisningsmetoder i en kurs, s k blended learning - kursen VVAF01 VA-teknik som case"

Helena Svensson

6 April Dissertation

Johan Thuvander has composed, for the Degree of Doctor, an academic thesis entitled "Recovery of Hemicelluloses Extracted from Spruce and Wheat Bran - Membrane Filtration Process Development and Cost Estimates".
The public defense of the doctoral thesis will take place on Friday April 6, 2018 at 1.15 pm in the lecture hall KC:B, Kemicentrum, Naturvetarvägen 14, Lund.
Opponent appointed by the Faculty is Professor Mika Mänttäri, Lappeenranta University of Technology, Finland.

Ann-Sofi Jönsson

24 March Helena Svensson årets lärare!

K-sektionens predagogiska pris Årets lärare 2018 tilldelas Helena Svensson och hennes insatser i Hållbar processdesign.

I samband med årets Kalibreringsbal 2018 utdelades K-sektionens pedagogiska priser. Årets lärare tilldelades Helena Svensson från Kemiteknik och årets övningsassisten tilldelaes Gustav Sondell, student på processdesign.

Bernt Nilsson

27 February Post-doc position

post-doc position at Chemical Engineering within the lignin project ( http://www.lignin.lu.se)  is currently open. Last day of application is April 3.

See further information at: https://lu.mynetworkglobal.com/en/what:job/jobID:192418/type:job/where:4/apply:1

 

Gunnar Lidén

2 February DISPUTATION

Filip Nilsson försvarar sin doktorsavhandling "Application of ozone in wastewater treatment - Oxidation of pharmaceuticals and filamentous bulking sludge" i sal KC:A. Fakultetsopponent är PhD Dines Thornberg, Utvecklingschef på BIOFOS, Köpenhamn, Danmark.

Välkomna!

Karin Jönsson

1 February Presentation av examensarbete

Konstruktion och instrumentering av försöksuppställning för processtekniska studier

Presentation och demonstration

Simon Tallvod

Handledare: Niklas Andersson

Bernt Nilsson

25 January Forskningsseminarium

Forskningsseminarium med Fredric Bauer.

Helena Svensson

19 January Midterm seminar


Omar Abdelaziz will present his midterm seminar entitled Depolymerisation and conversion of technical lignin into fuels and chemicals. The assigned reviewers are Prof. Lennart Vamling, Chalmers University of Technology and Prof. Ola Wallberg, Lund University.
 

Christian Hulteberg

19 January Exjobbsredovisning

Johanna Schmidt redovisar sitt examensarbete med titeln "Evaluation and sensitivity analyses of different rainfall-runoff models for green roofs".  

Handledare: Salar Haghighatafshar (LTH) & Maria Roldin (DHI). Examinator: Karin Jönsson.

 

Salar Haghighatafshar

12 January Presentation examensarbete

Hanna Kivijärvi presenterar sitt examensarbete med titeln Metal Extraction from Mine Wastewater Sludge - Leaching with ammonia and sulfuric acid.

Välkomna!

Helena Svensson

12 January Disputation

Henrik Almqvist försvarar sin doktorsavhandling "Dicarboxylic acids from xylose, using natural and engineered hosts" i sal K:B. Fakultetsopponent är Prof. Willie Nicol, University of Pretoria, Sydafrika.

Välkomna!

Gunnar Lidén

11 January Seminar

Prof. Willie Nicol, University of Pretoria, South Africa, gives a seminar entitled: Introducing Biochemical Engineering to undergraduates: A novel approach. 

The seminar takes place in Room Bioforum, Building 406, Medicon Village

Most welcome!

Gunnar Lidén

10 January Presentation examensarbete

Sofia Högstrand och Maja Ignell presenterar sitt examensarbete "Möjligheten att kombinera pulveriserat aktivt kol (PAK) och MBBR för avskiljning av organiska mikroföroreningar"

Välkomna!

 

Michael Cimbritz

1 December DISPUTATION

Modeling and Optimization of Reversed-Phase Chromatography - effects of modulators and temperature
Karolina Arkell

Opponent: Abraham Lenhoff, University of Delaware, USA

Bernt Nilsson

17 November Två postdoctjänster utlysta

 

Två två-åriga postdoctjänster har utlysts i dagarna, en med inriktning mot membran och VA-teknik och en mot katalys.

Mer information om tjänsterna och instruktioner för ansökan finns via följande länkar:

Postdoc i Membranteknik för kommunal avloppsreningsteknik

Postdoc i katalys 

Mattias Alveteg

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-05-28 07:21 ( )