lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Detta har hänt

11 October Forskningsseminarium

Forskningsseminarium med Helena Svensson.

Helena Svensson

25 September Exjobbspresentation

Emil Gammelgaard redovisar sitt examensarbete om katalytisk förbränning av restprodukter från JM Formox process.

Christian Hulteberg

21 September Examensarbete - Presentation

Martin Müller presenterar sitt examensarbete med titeln:

"SAWDEST II: Fractionation of wood with Deep eutectic solvents"

 

Välkomna,

Mats Galbe

Mats Galbe

18 September Examensarbete -presentation

Märta Sandgren presenterar sitt examensarbete med titeln:

"Energikartläggning av blekeristeget för produktion av pappersmassa"

Välkomna,

Mats Galbe

Mats Galbe

18 September Examensarbete - presentation

Alexander Larsson presenterar sitt examensarbete med titeln:

"A process survey and business potential analysis for the use of large plate heat exchangers in industrial applications"

Välkomna,

Ola Wallberg

Mats Galbe

14 September Alumniträff

Nu är anmälan till institutionens alumniträff öppen.

Anmäl dig här.

Sista anmälningsdag är den 7:e september.

Ola Wallberg

13 September Forskningsseminarium

Forskningsseminarium med Mats Galbe, Michael Grimsberg, Gunnar Lidén och Helena Svensson som presenterar sitt arbete med att införa "blended learning" i undervisningen, "Blended learning - Ett projekt om kursen Reaktionsteknik".

Arbetet har utförts på svenska och seminariet hålls på svenska.

Helena Svensson

4 September Seminar

Fabian Mittermeier will present his Erasmus work entitled "Bacterial conversion of alkaline-depolymerized lignin". 

Most welcome!

Gunnar Lidén

15 June Presentation av examensarbete

Klara Kylhammar presenterar sitt examensarbete "Comparative Evaluation of Membrane Based Flue Gas
Condensate Treatment Systems for Biomass-fired CHP plants
".
Arbetet är genomfört i samarbete med Vattenfall.

Ann-Sofi Jönsson

7 June Presentation av fördjupningskurs

Kristina Broberg presenterar sina resultat från fördjupningskurs "The impact of extracellular iron availability on xylose degradation in Saccharomyces cerevisiae".

Henrik Almqvist

4 June Presentationer av examensarbeten

9.00
Integration of modelling environments to an ÄKTA system
Linus Gustafsson och Daniel Nilsson

10.00
Modeling and simulation of affinity chromatography and investigations of CaptureSMB
Dennis Brogren

10.40
Model-based study of mixing using computational fluid dynamics and experiments
Ameer Shareef och Victor Åberg

11.20
CFD simulation of plate heat exchanger channels using Fanning friction factor and Nusselt number
Simon Svensson
(arbetet utfört vid Alfa Laval)

Bernt Nilsson

1 June Disputation

Balazs Franko presenterar sin avhandling "Implications of feedstck diversity on forrest-based ethanol production"

Opponent är Tom Granström från St1

Ola Wallberg

29 May Examensarbetespresenation Dow Chemicals

Christian Hulteberg

22 May Presentation av examensarbete

Fouling dependency of air in UHT milk processing
Erik Lorin

Arbetet har utförts på Tetra Pak

Bernt Nilsson

17 May Presentation av examensarbete

Torsdagen den 17 maj kl. 10.30 redovisar Amanda Eriksson sitt examensarbete Optimering av Bio-P-processen vid Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad. Plats: Biblioteket på Inst. för Kemiteknik, våning -1, LTH. Handledare: Karin Jönsson (LTH) och Lars-Gunnar Johansson (LBVA). Examinator: Per Falås.
VÄLKOMNA!

Karin Jönsson

16 May Ny på institutionen

 

 

Simon Gidstedt är ny industridoktorand inom VA-teknik. Simon är anställd på Sweden Water Research men med placering på Kemiteknik. Han kommer att arbeta inom Interreg SB projektet "Less is More".

Åsa Davidsson

7 May Gästforskare

Dr. Lina Abu-Ghunmi from the Water Energy and Environment Center at the University of Jordan will visit the department during 20-25 May.

Åsa Davidsson

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:43 ( )