lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Institutionen för kemiteknik

Organisation

Ledningsgrupp

Prefekt Mattias Alveteg prefekt [at] chemeng [dot] lth [dot] se 046-222 36 27

Bitr. prefekt: Ola Wallberg ola [dot] wallberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se 046-222 46 41

Studierektor grundutb: Krisztina Kovacs studierektorforGU [at] chemeng [dot] lth [dot] se 046-222 82 93

Studierektor forskarutb: Åsa Davidsson studierektorforFU [at] chemeng [dot] lth [dot] se 046-222 95 57

Administration

Kursadministratör: Maria Messer utbildningsadministrator [at] chemeng [dot] lth [dot] se 046-222 82 85

Personal och ekonomiadministratör: Lena Nilsson personaladministrator [at] chemeng [dot] lth [dot] se ekonomiadministrator [at] chemeng [dot] lth [dot] se 046-222 82 69

Ekonom: Gity Yahoo ekonom [at] chemeng [dot] lth [dot] se 046-222 92 78

Skyddsorganisation vid Institutionen för kemiteknik

Brandskyddsansvarig: Mattias Alveteg brandsskyddsansvarig [at] chemeng [dot] lth [dot] se 046-222 36 27

Ställföreträdande: Mats Galbe brandsskyddsansvarig [at] chemeng [dot] lth [dot] se 046-222 82 99

Föreståndare för brandfarlig vara: Mattias Alveteg forestandareforbrandfarligvara [at] chemeng [dot] lth [dot] se 046-222 36 27

Ställföreträdande: Christian Roslander forestandareforbrandfarligvara [at] chemeng [dot] lth [dot] se 046-222 02 73

Skyddsombud: Mats Galbe skyddsombud [at] chemeng [dot] lth [dot] se 046-222 82 99

Skyddsombud, ersättare: Gunnar Lidén skyddsombud [at] chemeng [dot] lth [dot] se 046-222 08 62

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:41 ( )