lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Forskarutbildning

Forskning och forskarutbildning vid institutionen bedrivs huvudsakligen inom följande tre kompetensområden: Separations och energiteknik, reaktionsteknik och vattenförsörjnings- och avloppsteknik. Forskningen omfattar såväl grundläggande studier inom katalys och transportfenomen som mera tillämpade industriella projekt eller projekt på svenska avloppsreningsverk. Forskningen är ofta del av större nationella eller internationella forskningsprogram. Forskarutbildningen bedrivs i två forskarutbildningsämnen; Kemiteknik och Vattenförsörjnings- och avloppsteknik.

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:42 ( )