lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Fortsättningskurser

Översikt

Kurskod - Kursplan Kursnamn - Hemsida Lp 1 Lp 2 Lp 3 Lp 4 Program Språk
KETN20 Hållbar processdesign X X     B,K,W Engelska
KETF20 Kemitekniska processer X       K,W Engelska
KETN30 Biokemisk reaktionsteknik X       B,K,W Engelska
VVAN05 Urbana vatten X X     V,W Engelska
KETN10 Tillämpade transportprocesser   X     B,K,W Engelska
KETN25 Projektering     X X K,W Engelska
KETF35 Processriskanalys     X   B,K,RH,W Svenska
KETN01 Processimulering     X   B,K,W Engelska
VVAN20 Avancerad avloppsvattenhantering     X X V,W Engelska
Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:43 ( )