lu.se

Institutionen för Kemiteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Äldre kurser

Informationen finns bara på svenska

Kurskod - Kursplan Kursnamn Anm.
KETN05 Industriella separationsprocesser Ersatt av KETN20 Hållbar processdesign
KET010 Energi och miljö Ersatt av KETN20 Hållbar processdesign
KETN10 Resurseffektiv processdesign Ersatt av KETN20 Hållbar processdesign
KETA01 Kemiteknik Delvis ersatt av KETA10 Processberäkningar
KTE055 Katalys Nerlagd
KET040 Kemisk processteknologi Nerlagd
KET045 Kemisk reaktionsteknik Nerlagd
KTE061 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs Nerlagd
KAT051 Separationsprocesser, fortsättningskurs Ersatt av KETN05 Industriella separationsprocesser
KTE190 Biogeokemisk modellering Nerlagd
KAT090 Transportprocesser Ersätts av KETF01 Transportprocesser
KAT031 Separationsprocesser Ersätts av KETF10 Separationsprocesser
KAT061 Processimulering Ersätts av KETN01 Processimulering
Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:44 ( )