lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University


KETN01 
Processimulering

Processimulering är en kurs som tar ett helhetsperspektiv på beräkningstekniska problem inom kemiteknik och bioteknik. Kursen ger dig både en fördjupning inom modellering och simulering och inom teknisk programmering för lösning av större beräkningsproblem. Kursen är problemorienterad med ett antal projekt och hela kursen är centrerad runt problemlösning med MATLAB.

Syftet med denna kurs är

  • att ge grundläggande förmåga att formulera olika typer av processmodeller för stationära, dynamiska, lumpade eller distribuerade system.
  • att ge kunskap om olika typer av simuleringstekniker och deras praktiska användning.
  • att ge kunskap om metoder för parameterskattning och modellkalibrering.
  • att ge grundläggande förmåga att formulera processtekniska optimeringsproblem och kunskap om metoder för optimering.
  • att ge förmåga och färdighet att lösa processtekniska problem genom teknisk programmering med utnyttjande av simulering och optimering.

Kursen använder Live@Lund som lärplattform

Till Live@Lund

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-05-28 07:25 ( )

Kursfakta

Omfattning:
7.5 hp

Valfri för:
K4-p, B4-pt

Kursansvariga:
Niklas Andersson
niklas.andersson [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-2228301
Bernt Nilsson
bernt.nilsson [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-2228088

Kursplan