Hem   |   Anpassa   |   English   |   Kemicentrum   |   LTH   |   Lunds Universitet   
top image

KTE131 Processriskanalys

Kursen ingår i årskurs 3 på kemiteknikprogrammet och specialiseringen Processdesign på ekosystemteknikprogrammet och ger

  • Erforderliga kunskaper om moderna arbetsmetoder och beräkningsprocedurer för identifiering, analys och minimering av risker, samt mekanismer och beräkningsmetoder för skadeförlopp inom kemisk processindustri
Aktuellt

Kursansvarig: Hans T. Karlsson
Webbtekniska frågor: Webmaster@chemeng.lth.se

Sidan skapad: 2018-09-26 07:51

Inst. för Kemiteknik, Box 124, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00(vx)