lu.se

Institutionen för Kemiteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Välkomna

Nätverket är ett samarbete mellan kemiingenjörsutbildningarna vid

  • Chalmers
  • Karlstads universitet
  • KTH
  • LTH
  • Mittuniversitetet

Nästa möte

Nästa möte hålls i 10 - 11 juni 2019 i Sundsvall.
Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-12-18 23:21 ( )

Samverkande högskolor