lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Högskoleskolepedagogisk utveckling

2015

F. Bauer, H. Svensson:
Gör om, gör nytt ? erfarenheter av att införa Piteåmodellen för seminarier vid LTH
In: , Det goda seminariet. Forskarseminariet som lärandemiljö, 2015 Lund, Sweden, 2015-04-21 - 2015-04-22.

F. Bauer, H. Svensson:
Förförståelse och förberedelse : att omforma en seminariekultur
Lärande i LTH, Vol. Blad 30, pp. 4-6, Genombrottet, Lunds tekniska högskola, 2015.

M. Grimsberg, F. Heintz, V. Kann, I. Erlander Klein, L. Öhrström:
Vem styr egentligen grundutbildningen?
In: , 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 2015 Uppsala, Sweden, 2015-11-18 - 2015-11-19.

2014

J. Axelsson, F. Bauer, C. Hulteberg, S. Waldemarson:
Att ställa frågan om frågeställningen - Hur kan examensarbeteshandledare arbeta för att stärka studenternas förmåga att hantera frågeställningar?
Lärande i LTH, Vol. Blad 25, pp. 3-4, Genombrottet, Lunds tekniska högskola, 2014.

M. Grimsberg, D. Creaser, G. Lidén, L. Olsson, S. Tamm:
Distribuerad kurs- och ämnesutveckling
In: , LTH:s 8:e pedagogiska inspirationskonferens, 2014 Lund, Sweden, 2014-12-17 - 2014-12-17.

C. Hulteberg, J. Axelsson, F. Bauer, S. Waldemarson:
Frågeställningar i examensarbeten
In: [Host publication title missing], , LTH:s 8:e pedagogiska inspirationskonferens, 2014 Lund, Sweden, 2014-12-17 - 2014-12-17. LTH

2011

C. Hulteberg, H. Isaksson, J. Rodrigues, F. Rusek, C. Sohl:
Developing independence as young academics at LTH
Project in the course "Docentkurs vid LTH", 2011.

T. Roxå, K. Mårtensson, M. Alveteg:
Understanding and influencing teaching and learning cultures at university - A network approach
Higher Education, Vol. 62, No. 1, pp. 99-111, Springer, 2011.

2010

A. Ahlberg, M. Alveteg, A. Sonesson:
Student learning in the lab ? routine demo or quality time?
In: Proceeding of the joint International IGIP-SEFI Annnual Conference 201, , SEFI 2010 Trnava, Slovakia pp. 511-512, European Association of Engineering Education, 2010.

2009

M. Alveteg:
Plagiarism and deceitful plagiarism. Is it time for a common university policy?
In: A. Sonesson, G. Amnér (ed.): Proceedings Utvecklingskonferens Lunds universitet 2009, , Lunds universitets utvecklingskonferens, 2009 Lund, Sweden pp. 137-137, , 2009-09-24 - 2009-09-24. Lednings- och kompetensutveckling/CED

R. Aulin, K. Jönsson:
Att inspirera till akedemisk hederlighet i högre utbildning - lärarens roll
In: Proceedings utvecklingskonferens 09 Lunds Universitet, , Lunds universitets utvecklingskonferens, 2009 Lund, Sweden pp. 138-138, , 2009-09-24 - 2009-09-24.

G. Barmen, K. Jönsson:
Förbättrad social integration av utbytesstudenter inom Water Resources-programmets kurser
In: A. Sonesson, G. Amnér (ed.): Proceedings Utvecklingskonferens Lunds universitet/CED, , Lunds universitets utvecklingskonferens, 2009 Lund, Sweden pp. 126-127, , 2009-09-24 - 2009-09-24. Lednings- och kompetensutveckling/CED

I. Svensson, M. Alveteg:
Hur utnyttjar vi kursutvärderingar i kvalitetssäkringsarbetet av utbildningen?
In: Proceedigns 2:a Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, , 2:a Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 2009 Lund, Sweden, 2009-12-02 - 2009-12-03.

K. Westerberg, H. Svensson, R. Kjellström, J. Bergström:
Utveckling av samarbetsförmåga
In: Proceedings 2:a Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, , 2:a Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 2009 Lund, Sweden, 2009-12-02 - 2009-12-03.

2008

J. Borell, K. Andersson, M. Alveteg, T. Roxå:
Vad kan vi lära oss efter fem år med CEQ?
In: Proceedings från 5:e pedagogiska inspirationskonferensen, , LTHs 5:e Pedagogiska Inspirationskonferens, 2008 Lund, Sweden, 2008-10-23 - 2008-10-23. Lunds Tekniska Högskola

U. Ellervik, A. Mirholm, A. Axelsson:
Den kemiska julkalendern - Ett nätbaserat rekryteringsprojekt
In: [Host publication title missing], , LTHs 5:e Pedagogiska Inspirationskonferens, 2008 Lund, Sweden, 2008-10-23 - 2008-10-23. Lunds Tekniska Högskola

M. Grimsberg, N. Reistad:
Hållbar utveckling, strategier på program- och kursnivå
In: [Host publication title missing], , LTHs 5:e Pedagogiska Inspirationskonferens, 2008 Lund, Sweden, 2008-10-23 - 2008-10-23. Lunds Tekniska Högskola

2007

T. Olsson, T. Roxå, R. Andersson, A. Ahlberg, M. Alveteg, K. Mårtensson:
What is the Appropriate Level of the Scholarship of Teaching and Learning? ? An Integrated Program for Academic Development
In: [Publication information missing], , The International Society for the Scholarship of Teaching and Learning, 2007 Annual Conference Sydney, AU, 2007-07-02 - 2007-07-05.

T. Roxå, R. Andersson, P. Warfvinge:
Making Use of Student Evaluations of Teaching in a ?Culture of Quality?
In: , 29th Annual EAIR Forum Innsbruck, 2007-08-26 - 2007-08-29.

2006

M. Alveteg, C. Wingren:
Djupinlärning trots dålig pedagogik eller ytinlärning trots god pedagogik?
In: Proceedings of the 4th pedagogiska inspirationskonferensen, , 4:e pedagogiska inspirationskonferensen, 2006 Lund, Sweden, 2006-06-01.

A. Axelsson, P. Borgquist:
?Alla vägar bär till Rom? eller ?Får man göra hur man vill?
In: [Host publication title missing], , LTHs 4:e pedagogiska inspirationskonferens, 2006 Lund, Sweden, 2006-06-01 - 2006-06-01. Lunds Tekniska Högskola

H. Haraldsson, S. Belyazid, H. Sverdrup:
Causal Loop Diagrams ? Promoting Deep Learning of Complex Systems in Engineering Education (rev 2007-05-11)
In: [Host publication title missing], , LTHs 4:e pedagogiska inspirationskonferens, 2006 Lund, Sweden, 2006-06-01 - 2006-06-01. Lunds Tekniska Högskola

2005

M. Ek, J. Bengtsson, A. Axelsson:
Femteklassprojektet - rekrytering och samtidig kompetensutveckling
In: [Host publication title missing], , LTHs 3:e Pedagogiska inspirationskonferens, 2005 Lund, Sweden, 2005-05-31 - 2005-05-31. Lunds Tekniska Högskola

C. Führer, M. Grimsberg:
Integration av numeriska metoder i kemiteknikutbildningen
In: [Host publication title missing], , LTHs 3:e Pedagogiska inspirationskonferens, 2005 Lund, Sweden, 2005-05-31 - 2005-05-31. Lunds Tekniska Högskola

M. Grimsberg, T. Olsson:
Teknologers förståelse av centrala begrepp i en kemiteknikkurs
In: [Host publication title missing], , LTHs 3:e Pedagogiska inspirationskonferens, 2005 Lund, Sweden, 2005-05-31 - 2005-05-31. Lunds Tekniska Högskola

J. Mörée, J. Nordensson, A. Axelsson:
Innovationsprojektet ? rekrytering och samtidig kompetensutveckling
In: [Host publication title missing], , LTHs 3:e Pedagogiska inspirationskonferens, 2005 Lund, Sweden, 2005-05-31 - 2005-05-31. Lunds Tekniskas Högskola

2004

M. Grimsberg, R. Andersson:
Förståelse och lärande ? En pedagogisk introduktionskurs för teknologer
In: , LTHs 2:a Pedagogiska insperationskonferensen Lund, Sweden, 2004-05-27.

2003

P. Andersson, T. Olsson, M. Almqvist, L. Zetterqvist, A. Axelsson, G. Olsson, T. Roxå:
The Pedagogical Academy - a Way to Encourage and Reward Scholarly Teaching
In: C. Rust (ed.): Improving Student Learning: Theory and Practice-10 years on, , 10th International Improving Student Learning Symposium, 2002 Brussels, Belgium pp. 307-314, , 2002-09-04 - 2002-09-06. The Oxford Centre for Staff and Learning Development

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:44 ( )