lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Rapport

2017

P. Börjesson, M. Lantz, J. Andersson, L. Björnsson, B. Fredriksson Möller, M. Fröberg, P. Hanarp, C. Hulteberg, E. Iverfeldt, J. Lundgren, A. Röj, H. Svensson, E. Zinn:
METHANE AS VEHICLE FUEL ? A WELL-TO-WHEEL ANALYSIS (METDRIV)
The Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels, 2017.

H. Kusar, J. Brandin, C. Hulteberg:
A review of thermo-chemical conversion of biomass into biofuels-focusing on gas cleaning and up-grading process steps
TRITA-CHE-Report, KTH, 2017.

2016

K. Hoyer, C. Hulteberg, M. Svensson, J. Jernberg, Ö. Nörregård:
Biogas upgrading - Technical Review
ISBN 978-91-7673-275-5, Energiforsk, 2016.

L. Malek, C. Hulteberg:
Measuring and ensuring the gas quality of the Swedish gas grid
ISBN 978-91-7673-325-7, Energiforsk, 2016.

2015

S. Ahlgren, F. Bauer, C. Hulteberg:
Produktion av kvävegödsel baserad på förnybar energi - En översikt av teknik, miljöeffekter och ekonomi för några alternativ
Rapport vid Institutionen för energi och teknik, Vol. 082, Sveriges Lantbruksuniversitet, 2015.

2014

T. Ekbom, B. Rehnlund, C. Hulteberg:
Svavelrening av lignin, metanol och terpentin i ett sulfatmassabruk till säljbara produkter - En förstudie över tekniska möjligheter
Värmeforsk, 2014.

2013

F. Bauer, C. Hulteberg:
Glycerol-based Isobutanol
Vol. f3 2013:2, The Swedish Knowledge Centre for Renewable Fuels, 2013.

P. Börjesson, S. Ahlgren, Z. Barta, L. Björnsson, A. Ekman, P. Erlandsson, P.-A. Hansson, H. Karlsson, E. Kreuger, J. Lindstedt, M. Sandgren, A. Schnurer, S. Trobro, S. Villman, O. Wallberg:
Sustainable performance of lignocellulose-based ethanol and biogas co-produced in innovative biorefinery systems
Vol. 90, Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet, 2013.

C. Carlsson, M. Åkesson, D. Bendz, C. Sparrenbom, A. Enell:
Transport av kemiska bekämpningsmedel samt fastläggnings- och nedbrytningskarakterisering i en vertikal transekt genom mark- och grundvattenzonen i Vemmenhögs tillrinningsområde, södra Sverige
Slutrapport för forskningsprojekt/Pegasus (Pesticides in groundwater - a study for sustainable use in Skåne), Vol. V0933050, Statens Geotekniska Institut (Swedish Geotechnical Institute), Linköping, 2013.

H. Svensson, P. Tunå, C. Hulteberg:
Carbon dioxide removal in indirect gasification
SGC Rapport, Vol. 2013:277, Swedish Gas Technology Centre, 2013.

P. Tunå, F. Bauer, C. Hulteberg:
Tar reforming through autothermal partial oxidation combined with catalytic ammonia reduction
SGC Rapport, Vol. 2013:276, Swedish Gas Technology Centre, 2013.

2012

I. Schjölberg, E. Calo, E. v. Dijk, A. Ersöz, E. Ochoa-Fernandez, C. Hulteberg, D. Lieftink, C. Nelsson, J. St.Just, F. Silversand, R. Stauss, I. Yasuda:
IEA-HIA Task 23 Small Scale Reformers for On-site Hydrogen Supply
ISBN 978-0-9815041-4-8, IEA HIA, 2012.

2010

P. Alvfors, J. Arnell, N. Berglin, L. Björnsson, P. Börjesson, M. Grahn, S. Harvey, C. Hoffstedt, K. Holmgren, K. Jelse, P. Klintbom, H. Kusar, G. Lidén, M. Magnusson, K. Pettersson, T. Rydberg, K. Sjöström, H. Stålbrand, O. Wallberg, E. Wetterlund, G. Zacchi, O. Öhrman:
Research and development challenges for Swedish biofuel actors - three illustrative examples. Improvement potetnial discussed in the context of Well-to-Tank analyses
The Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels, 2010.

H. Sverdrup, S. Belyazid, D. Koca, U. Jönsson Belyazid, P. Schlyter, I. Stjernquist:
Miljömål i fjällandskapet : En syntes av problemställningar knutna till förvaltningen av en begränsad resurs
Vol. 6366, ISBN 978-91-620- 6366-5, Naturvårdsverket, 2010.

2009

T. Persson, A.-S. Jönsson:
Characterization of process streams in TMP and CTMP pulp mills
Vol. LUTKDH/(TKKA-7002)/1-10/(2009), [Publisher information missing], 2009.

T. Persson, J.-L. Ren, A.-S. Jönsson:
Purification of process water in a thermomechanical pulp mill by nanofiltration
Vol. LUTKDH/(TKKA-7001)/1-7/(2009), [Publisher information missing], 2009.

2008

J. Brandin, T. Liljedahl, F. Basile:
CHRISGAS-Intermediate Report
ISBN 978-91-7636-607-3, Växjö University, 2008.

J. Brandin, C. Hulteberg, A. Liljegren Nilsson:
Bio-propane from glycerol for biogas addition
Vol. Rapport SGC 198, Svenskt Gastekniskt Center AB, 2008.

2004

K. Lindell:
The development and validation of a simulation tool for assessment of the use of and costs for energy in paper drying processes
[Publisher information missing], 2004.

S. Smrtnik:
Impingement drying and the influence of the fabric properties
[Publisher information missing], 2004.

2002

P. Persson, B. Erlandsson, R. Hellborg, M. Kiisk, R. Larsson, G. Skog, K. Stenström:
Improved detection limit for 59Ni using the technique of accelerator mass spectrometry
Vol. Internal report LUNFD6/(NFFR-3087)/1-9/(2002)., Lund University, Department of Nuclear Physics, 2002.

1997

B. Nilsson:
Processreglering - föreläsningsanteckningar 1997
Technical Reports TFRT-7560, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH), 1997.

1996

B. Nilsson:
Simulation of Process Systems - A PhD Course
Technical Reports TFRT-7550, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH), 1996.

1995

B. Nilsson:
Process Modeling - A PhD Course
Technical Reports TFRT-7536, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH), 1995.

B. Nilsson, J. Eborn, S. Mattsson:
Omola, OmSim och K2 - en kort kurs
Technical Reports TFRT-7535, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH), 1995.

1994

J. Eborn, B. Nilsson:
Object-Oriented Modelling and Simulation of a Power Plant : Application Study in the K2 Project
Technical Reports TFRT-7527, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH), 1994.

1993

B. Nilsson:
A Chemical Plant Model in Omola : The code
Technical Reports TFRT-7507, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH), 1993.

1991

B. Nilsson:
En on-linesimulator för operatörsstöd
Research Reports TFRT-3209, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH), 1991.

1989

B. Nilsson:
Structured Modelling of Chemical Processes with Control Systems
Technical Reports TFRT-7439, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH), 1989.

B. Nilsson:
Object-Oriented Modelling of a Controlled Chemical Process
Technical Reports TFRT-7428, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH), 1989.

1988

B. Nilsson:
A Small System-Structuring System in Scheme
Technical Reports TFRT-7379, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH), 1988.

1987

B. Nilsson:
Experiences of Describing a Distillation Column in Some Modelling Languages
Technical Reports TFRT-7362, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH), 1987.

1986

B. Nilsson:
LQG-I/O - A CTRL-C Library for LQG Design
Technical Reports TFRT-7329, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH), 1986.

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:42 ( )