lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Hållbar Processteknik

Området processteknik innehåller forskning som syftar till att göra processteg och hela processkoncept mer effektiva. I många forskningsprojekt används olika typer av processmodellering för att skapa en helhetsbild av den studerade processen och ingående processteg. Processerna kan sedan effektiviseras eller optimeras med avseende på t.ex. materialutnyttjande, energiutnyttjande, körbarhet eller produktionskostnad.

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:42 ( )